Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo d altrecht

Altrecht Academisch Angstcentrum

Het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) is een topklinische afdeling voor diagnostiek en behandeling van complexe en recidiverende angst-, dwang- en traumagerelateerde stoornissen. Daarnaast voert het centrum second opinions uit en richt het zich op wetenschappelijk onderzoek.

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling worden evidence based en volgens de richtlijnen uitgevoerd. Het AAA kent de volgende mogelijkheden:
– Diagnostiek en advisering bij complexe problematiek en vastgelopen behandelingen
– Ambulante CGT, stoornisspecifiek en transdiagnostisch,  en specialistische medicamenteuze behandeling
– Verschillende vormen van behandelingen voor PTSS (o.a. EMDR, Imaginaire Exposure) veelal tweemaal per week.
– Kortdurende intensieve behandelingen voor PTSS (IAT) en OCS of paniekstoornis (KEI)
– Intensieve groeps- en dagbehandeling
– Mogelijkheid voor begeleide exposure en thuisbehandeling (samen met ketenpartners)
– Experimentele behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek;

Second opinions

U kunt bij ons terecht voor second opinions, consult- en  behandelvragen, ook van buiten onze regio. Informatie kunt u verkrijgen via aaa@altrecht.nl of telefonisch bij de polikliniek van de zorgeenheid Angst tel.nr. 030-2308790.

Altrecht Specialistische zorglijn stemming

De specialistische zorglijn stemming richt zich op diagnostiek en behandeling van ernstige en chronische en/of recidiverende depressieve stoornissen (unipolair), al dan niet met comorbiditeit en suïcidaliteit. Daarnaast voert de zorglijn second opinions uit.

Diagnostiek en behandeling

De specialistische zorglijn stemming richt zich op diagnostiek en behandeling van ernstige en chronische en/of recidiverende depressieve stoornissen (unipolair), al dan niet met comorbiditeit en suïcidaliteit.
Specifiek aanbod binnen zorglijn stemming:
– Intensieve ambulante reactivering,  cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie
– Acceptance and commitment therapy
–  rTMS behandeling
– Hardlooptherapie;
– Aanvullend: beschikbaarheid specialistische systeemdiagnostiek en behandeling; transdiagnostische en specialistische medicamenteuze behandeling.
– Mogelijkheid voor crisisbehandeling en Intensive Home Treatment (IHT)
– Intensieve groeps- en dagbehandeling.

Behandeling is zowel individueel als groepsgewijs, e-healthmodules maken onderdeel uit van deze behandeling.

Second opinions

U kunt bij ons terecht voor second opinions, consult- en behandelvragen. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met 030-2308790. Second opinions worden uitgevoerd na verwijzing door huisarts of specialist.

Website

www.altrecht.nl