Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Wat is NedKAD?

NedKAD, Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie, richt zich op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst-, dwang-, posttraumatische stress- en stemmingsstoornissen te verbeteren. Dat gebeurt door:
– kennis over te dragen;
– expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie te ontwikkelen;
– wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

NedKAD is een netwerkorganisatie, bestaande uit deskundigen op het gebied van angst en depressie van ggz-instellingen, universiteiten, patiëntenverenigingen en een zorgverzekeraar. Voor meer informatie over onze leden: klik hier

Deelnemen?

Het deelnemerschap staat open voor instellingen en organisaties die binding hebben met de zorg voor en het onderzoek naar mensen met angst en depressie:
– Instellingen op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg
– Universiteiten, medische centra en onderzoeksinstellingen
– Ziektekostenverzekeraars
– Belangenverenigingen

Wat biedt NedKAD aan deelnemende instellingen?

– Op de website bent u met uw logo als deelnemer van NedKAD op een zichtbare plaats vermeld. Ook uw expertise op het gebied van angst en depressie en uw mogelijkheden voor het bieden van een second opinion staan op deze website vermeld.
– U bent steeds op de hoogte van de voortgang van lopend onderzoek en ontwikkelingen in de zorg.
– Als lid heeft u vier maal per jaar toegang tot de ledenvergadering.
– Uw medewerkers kunnen gratis deelnemen aan de jaarlijkse invitational conference georganiseerd door het NedKAD.
– Als deelnemer ondersteunt u de ontwikkeling en uitvoering van de projecten van NedKAD. U stimuleert daarmee de verdere ontwikkeling en innovatie van de zorg voor en het onderzoek naar mensen met angst en depressie. U helpt daarmee ook om het belang van die zorg en dat onderzoek onder de aandacht te brengen bij financiers.

Kosten

De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal medewerkers van een instelling, € 5500,- voor een instelling met meer dan 1000 medewerkers, en € 2750,- voor een instelling met minder dan 1000 medewerkers. Voor instellingen die een bestuurslid leveren is een korting van 50% afgesproken.

Inlichtingen

Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden, vragen we u contact op te nemen met Martijn Arns (voorzitter) of een ander bestuurslid van NedKAD via info@nedkad.nl.

Enkele activiteiten

Jaarlijkse NedKAD-conferentie

Elk jaar organiseert het kenniscentrum een Conferentie voor professionals waar nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk worden besproken en discussies worden gevoerd.

Nieuws

Het laatste wetenschappelijke nieuws over angst- en stemmingsstoornissen is te vinden op deze site onder het kopje Nieuws

Samenwerking Patiëntenverenigingen

Aan NedKAD nemen de volgende patiëntenverenigingen deel: de ADF Stichting en de Depressie Vereniging.

Financiering

De deelnemende organisaties betalen jaarlijks een bijdrage aan het NedKAD als financiering. Het NedKAD ontvangt geen subsidies.