Skip to main content

JGZ-richtlijn Depressie

Depressieve klachten komen frequent voor bij jeugdigen. Op de leeftijd van 19 jaar heeft al bijna een kwart van de jeugdigen een depressieve periode doorgemaakt. Zonder specifieke aandacht blijven depressieve klachten bij jeugdigen vaak onopgemerkt en kunnen de klachten toenemen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk te maken met kinderen en jongeren die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie of al klachten van een depressie vertonen.

De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie.

Thema’s

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema’s.

  • Wat is een depressie?
  • Problematiek gepaard met depressieve klachten
  • Risico- en beschermende factoren
  • Signaleren, ernst vaststellen en toeleiden naar zorg
  • Interventies
  • Samenwerken en ketenafspraken

Op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid kun je de JGZ-richtlijn Depressie, een samenvatting en een stroomschema downloaden. De pagina bevat tevens handige links voor ouders en jeugdigen.