Skip to main content

Kosten en effecten van reguliere en schematherapie bij angststoornissen

Het onderzoek vergelijkt de effecten van schematherapie vs. gebruikelijke zorg bij angststoornissen.

1 op de 4 Nederlanders krijgt eens in het leven een angststoornis. Helaas werken de reguliere behandelingen (cognitieve gedragstherapie (CGT) en medicatie) onvoldoende bij 30-60% van de patiënten. We noemen de angststoornis dan therapieresistent. Schematherapie richt zich op het aanpassen van overtuigingen (schema’s) en overlevingsstrategieën die vroeger gevormd zijn en die de angstklachten in stand houden. Schematherapie heeft zeer positieve en langdurige effecten bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Ook bij therapieresistente angststoornissen werkt het goed, maar het is nog onduidelijk of deze behandeling kosteneffectief is.

Over het onderzoek

In dit gerandomiseerde onderzoek bij 172 patiënten met een therapieresistente angststoornis krijgt de helft max. 40 sessies individuele schematherapie en de andere helft de gebruikelijke zorg (vaak voortzetting van CGT of medicatie). We vergelijken de effecten van beide behandelingen op klachten, kwaliteit van leven en kosten voor zorg en maatschappij.

ZonMW heeft in juli 2023 een subsidie toegekend voor dit onderzoek en het onderzoek is nog in de opstartfase.

Over de onderzoekers

Projectleider is Dr. Anna Muntingh, Amsterdam UMC, locatie AMC & GGZ inGeest