Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Stijging zorgvraag angst en depressie bij jongeren tijdens tweede lockdown

11 mei 2021 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Tijdens de tweede lockdown is er een stijging van de zorgvraag angst en depressie bij jongeren (20 – 24 jaar), in tegenstelling tot de eerste lockdown. De coronamaatregelen hebben grote invloed op het leven van jongeren, op sociaal vlak, onderwijs en sport. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarin de impact van de coronamaatregelen op jongeren tussen de 15 en 24 jaar is gemeten voor psychische klachten.

In vergelijking met twee jaren eerder zagen ze verschillen in de zorgvraag in de huisartsenpraktijk tijdens de pandemie. Vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Jeugdzorg (JZ) worden zorgen geuit over aan de ene kant een toename van psychosociale zorgbehoefte en aan de andere kant een daling in het aantal verwijzingen hiervoor.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van gemiddeld 390 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze praktijken zijn representatief voor de Nederlandse huisartsenpraktijken.

Zorgvraag angst en depressie bij jongeren

Gedurende de gehele pandemie is de zorgvraag van 20-24-jarigen met klachten van depressie en angst anders dan twee jaar ervoor:

  • Tijdens de eerste lockdown was er een daling in de zorgvraag voor psychische klachten in zijn algemeenheid van deze groep mensen en ook van de zorgvraag met betrekking tot angst en depressie.
  • Tijdens de periode van versoepelingen van de coronamaatregelen nam de zorgvraag voor psychische klachten in zijn algemeenheid van deze groep mensen weer toe naar het niveau van de twee jaren ervoor. Het aantal contacten voor een depressie was wel lager dan in voorgaande jaren. Tijdens de tweede lockdown was er stijging te zien van de zorgvraag voor psychische klachten in zijn algemeenheid bij in de leeftijdsgroep 20- tot en met 24-jarigen, en ook een stijging in de zorgvraag voor depressieve klachten en angststoornissen.

Met de inzichten uit dit onderzoek biedt Nivel beleidsmakers in de zorg handvatten waarop ze hun beleid kunnen baseren.

Lees de hele publicatie.
Bron: Nivel