Skip to main content

Nieuwe zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen

De nieuwe zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is samen met patiënten, naasten en professionals ontwikkeld onder begeleiding van Akwa GGZ. Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen.

In de zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van de patiënt beschreven wat goede zorg bij psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is. Zoals elke zorgstandaard is deze tot stand gekomen door een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals, en gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Patiënt- en beroepsverenigingen in de ggz hebben de standaard geautoriseerd.

Zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen

De zorgstandaard beschrijft alle onderdelen in het behandeltraject voor mensen met klachten als gevolg van psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Het omvat het gehele proces van vroege onderkenning, preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en begeleiding, bevordering van herstel, tot participatie en re-integratie. Ook de organisatie van zorg en relevante kwaliteits-indicatoren staan erin beschreven.

De zorgstandaard kan de professional ondersteunen tijdens het behandelproces en geeft bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: hoe moet ik de diagnose PTSS vaststellen? Welke behandeling voor PTSS kan ik het beste geven? Wat kan ik doen als een behandeling niet aanslaat? Hoe moet ik omgaan met comorbiditeit?

Hulpmiddelen ter ondersteuning van de patiënt en implementatie in de praktijk

Ter ondersteuning van de patiënt en de implementatie van de standaard in de praktijk, worden de komende maanden onder begeleiding van Akwa GGZ verschillende middelen gerealiseerd. Er is een stroomschema dat laat zien hoe het behandeltraject van een patiënt met PTSS eruit kan zien. De nieuwe zorgstandaard en hulpmiddelen dragen bij aan het geven van goede zorg aan patiënten met PTSS.

Bron: Akwa GGZ
Bekijk hier de nieuwe zorgstandaard.
Download stroomschema behandeltraject patiënt met PTSS.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl