Skip to main content

Yoga tegen gegeneraliseerde angststoornis

Yoga bestaat als rustgevende sport en helpt bij sommige mensen zelfs om angsten te verminderen. Dat concludeert een Amerikaans onderzoek van Naomi Simon en collega’s. Zij onderzochten de impact van Kundalini Yoga op gegeneraliseerde angststoornis.

Gegeneraliseerde angststoornis is een psychische klacht waar 4,5% van alle Nederlanders mee kampen. Het staat ook wel bekend als piekerstoornis: mensen die eronder lijden, piekeren voortdurend. Ze zijn continu gespannen, angstig en bezorgd over dingen in het dagelijks leven.

Yoga in de strijd tegen gegeneraliseerde angst

Vaak blijft gegeneraliseerde angst onbehandeld; bij een ander, relatief groot deel slaat een reguliere behandeling niet aan. Reguliere behandeling bestaat uit: cognitieve gedragstherapie (CGT), antidepressiva en kalmerende middelen zoals oxazepam. Vandaar dat een grote groep zoekt naar ‘complementaire en alternatieve interventies,’ zo stellen de Amerikaanse wetenschappers. ‘Inclusief yoga.’ Of beter gezegd: Kundalini Yoga, een vorm waarbij het vooral draait om ademhalingstechnieken, zingen van mantra’s en meditatie.

Hoe was de studie opgezet?

De Amerikaanse studie was een gerandomiseerd klinisch onderzoek, waaraan in totaal 226 volwassenen met gegeneraliseerde angst meededen. Onderzoekers wierven hen op twee specialistische, academische centra en deelden de deelnemers vervolgens in drie groepen in: de eerste groep volgde cognitieve gedragstherapie, de tweede Kundalini Yoga en de derde ‘stress education.’ Hierbij krijgen de deelnemers voorlichting over de lichamelijke, psychologische en medische gevolgen van stress en hoe een gezonde levensstijl angst kan verminderen.

Yoga effectiever dan stressmanagement

De deelnemers werden twaalf maanden lang gevolgd en kregen twaalf sessies die ieder 120 minuten, oftewel twee uur duurden. Ook kregen ze iedere dag 20 minuten aan huiswerk mee. Na afloop van deze drie maanden gaven ze aan in hoeverre hun klachten waren afgenomen en hierop lieten de wetenschappers een analyse los. Resultaat? Bij 54% van de mensen uit de Kundalini Yoga-groep namen de klachten significant af, terwijl dat bij ‘stress education’ maar 33% was.

Cognitieve gedragstherapie blijft eerste-keusbehandeling

Bij cognitieve gedragstherapie lag dit percentage op 71%, waarmee het effectiever is dan yoga. Onderzoekers stellen daarom dat cognitieve gedragstherapie eerste keus blijft bij het behandelen van gegeneraliseerde angststoornis. ‘Wel kan yoga een waardevol middel zijn in een algeheel behandelplan.’ Dus niet als alternatief, maar als een mooie aanvulling op de gangbare cognitieve gedragstherapie.

Mooi resultaat

De zes Amerikaanse wetenschappers zijn erg te spreken over het resultaat. ‘Gegeneraliseerde angststoornissen komen vaak voor, maar vaak willen of kunnen mensen geen betrouwbare behandeling volgen,’ zegt Naomi Simon, hoofdauteur van het artikel. ‘Onze bevindingen laten zien dat yoga, dat veilig én toegankelijk is, symptomen bij sommige mensen kan verminderen.’ Dit zou de drempel om aan de bel te trekken bij klachten kunnen verlagen.

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Efficacy of Yoga vs Cognitive Behavioral Therapy vs Stress Education for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial verscheen op 12 augustus in de JAMA Psychiatry. De auteurs zijn Naomi Simon, Stefan Hofmann, David Rosenfield, Susanne Hoeppner, Elizabeth Hoge, Eric Bui en Sat Bir Khalsa, alle zes van de NYU Grossman School of Medicine.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl