Skip to main content

Wachttijden in de GGZ hebben grote impact op patiënten, naasten en zorgverleners

Een nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut en het Nivel belicht de gevolgen van aanhoudende wachttijden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het onderzoek, gebaseerd op 40 wetenschappelijke en andere publicaties, laat zien dat de wachttijden een brede impact hebben op patiënten, hun naasten en zorgverleners in de huisartsenpraktijk.

Wachten beïnvloedt gezondheid en welzijn

Het onderzoek wijst uit dat bij de meeste patiënten de psychische klachten verergeren tijdens het wachten. Langere wachttijden leiden tot complexere behandelingen en een hogere kans op uitval. Daarnaast hebben wachttijden ook invloed op andere levensdomeinen, zoals werkgelegenheid, en kunnen de gevolgen zelfs jaren later nog merkbaar zijn.

Druk op naasten en zorgverleners

Ook naasten van patiënten ondervinden negatieve gevolgen van de wachttijden. Zij kunnen te maken krijgen met toegenomen druk en psychische klachten. Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) ervaren een hogere werkdruk en zien zich genoodzaakt om zorg te verlenen die buiten hun expertisegebied valt.

Complexiteit van het probleem

Het rapport benadrukt dat het terugdringen van wachttijden een complexe uitdaging is, die vraagt om een meervoudige aanpak. Omdat wachttijden naar verwachting niet op korte termijn zullen afnemen, is het bieden van adequate overbruggingszorg van groot belang om negatieve gevolgen te beperken.

Vervolgonderzoek

Trimbos en Nivel voeren vervolgonderzoek uit naar de risico’s van wachttijden en initiatieven voor overbruggingszorg. De resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht en zullen meer inzicht geven in de mogelijkheden om de negatieve impact van wachttijden te verminderen.

Samenvatting rapport “In de wachtstand”:

Het rapport “In de wachtstand” van Trimbos-instituut en Nivel brengt de brede impact van wachttijden in de GGZ in kaart. Het onderzoek benadrukt de noodzaak van een meervoudige aanpak en adequate overbruggingszorg om de negatieve gevolgen voor patiënten, naasten en zorgverleners te beperken.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl