Skip to main content

Verbetert Super Chill App mentale gezondheid basisschoolleerlingen?

Spanningsklachten komen helaas veel voor bij basisschoolleerlingen. Daarom riep de Stichting Super Chill een mindfullness-app in het leven voor leerlingen en leerkrachten. Doel: meer aandacht en tijd voor ontspanning, betere mentale weerbaarheid en minder druk op presteren. Maar helpt deze app ook daadwerkelijk?

Om deze vraag te onderzoeken slaan het Centrum voor Urban Mental Health (UMH) van de UvA en Super Chill de handen ineen. Op ’t moment zijn er veel mindfullness-apps, maar de effectiviteit is nog nauwelijks onderzocht. ‘De Super Chill App is voor ons heel interessant, omdat het zich specifiek richt op het verbeteren van de mentale gezondheid van leerlingen en leerkrachten’, legt Reinout Wiers (co-directeur UMH) uit.

Invalshoek: complexiteitswetenschap

Het UMH is een onderzoekscentrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat zich richt op het ontrafelen van nieuwe paden. Om zo de mentale gezondheid van mensen in de stad te verbeteren. Daarbij houdt ze rekening met de complexiteit en dynamiek van geestelijke gezondheidsproblemen en psychische aandoeningen in de stedelijke omgeving. Wiers: “Het onderzoek naar deze app geeft ons de mogelijkheid om de benadering vanuit de complexiteitswetenschap in de praktijk toe te passen. Van complexiteit naar actie dus.”

Opzet onderzoek Super Chill App

De nu opgezette studie evalueert de praktische toepassing van de app. Dit doet ze met in-app metingen, waarmee precies gemeten kan worden wat de effecten van gebruik zijn op stress, angst, stemming en psychosomatische klachten. Vervolgens is het mogelijk om te analyseren wat de invloed van bepaalde factoren is op de geestelijke gezondheid van de kinderen. Denk dan aan sekse, inkomenspositie van de ouders, etnische achtergrond, stedelijke of landelijke context en het schooltype.

Achtergrond van de app

Super Chill ontwikkelde haar app samen met het UMH en onderzoekers van de Universiteit van Twente. In augustus 2020 trapte ze af met een pilot waaraan 100 leerkrachten meededen; nu heeft de app zo’n 10.000 downloads. De app biedt oefeningen voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Zo zijn er oefeningen om te doen als er een gespannen of stressvolle sfeer in de klas hangt. Of om het energieniveau te verlagen of juist te verhogen.

De Super Chill App is gratis en kunt u vinden via PlayStore op Android-telefoons en de AppStore op iPhones.

Bron

Universiteit van Amsterdam (UvA), Helpt Super Chill App basisschoolleerlingen om te gaan met stress?

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl