Skip to main content

Concrete afspraken over verbeteren zorg bij PTSS

De zorg voor mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of mensen met psychose kan nog beter. De bij deze zorg betrokken zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, zorginstellingen en professionals en het Zorginstituut hebben de afspraken hierover vastgelegd in de Verbetersignalementen PTSS en psychose.

Deze publicaties zijn onderdeel van de Zinnige Zorg-aanpak van het Zorginstituut; hierbij werkt het Zorginstituut samen met cliënten en andere partijen, om te kijken of de zorg voor een specifieke aandoening patiëntgericht, effectief en gepast is.

Zorg bij PTSS verbeteren

Er zijn in Nederland jaarlijks ongeveer 400.000 mensen met PTSS. Enkele verbetersignalementen in de zorg van deze mensen zijn:

  • Meer mensen een traumagerichte behandeling. Volgens de richtlijn van zorgprofessionals heeft een traumagerichte psychologische behandeling voor mensen met PTSS de voorkeur. Het is een effectieve behandeling waar cliënten tevreden over zijn. In de praktijk blijken niet alle cliënten deze behandeling te ontvangen.
  • Minder benzodiazepinen voorschrijven. Benzodiazepinen worden niet aanbevolen voor de behandeling van PTSS in de richtlijn, toch worden ze regelmatig voorgeschreven. Een groot deel van de cliënten krijgt de medicatie zelfs langdurig voorgeschreven.
  • Altijd een terugkoppeling naar de huisarts. Als de huisarts iemand verwijst naar de GGZ, bijvoorbeeld voor de behandeling van psychose of PTSS, dan ontvangt hij daarna (als de cliënt het hiermee eens is) informatie vanuit de GGZ over de cliënt. Bijvoorbeeld over behandelplan of over het afsluiten van de behandeling. In de richtlijn staan meerdere momenten genoemd waarop de GGZ een terugkoppeling geeft aan de huisarts over de cliënt. In de praktijk blijkt er niet altijd terugkoppeling plaats te vinden, dit is voor verbetering vatbaar.

Alle bij dit traject betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze de zorg voor mensen met PTSS en mensen met psychose gaan verbeteren. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de verbeterafspraken. Het Zorginstituut ondersteunt hierbij en zal ook de voortgang van de verbeterafspraken monitoren.

Bron: Zorginstituut Nederland

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl