Skip to main content

Veel nierpatiënten psychische problemen

Er waren al aanwijzingen dat depressie en angststoornissen vaker voorkomen bij volwassenen en kinderen met nierfalen. Maar uit nieuw onderzoek komt zelfs naar voren dat nierpatiënten met zulke psychiatrische problemen eerder komen te overlijden als ze worden opgenomen in een ziekenhuis.

Betrokken artsen zouden zich daarom niet alleen moeten richten op niervervangende behandeling, maar ook op het bestrijden van de depressie of angststoornis. Dat is één van de aanbevelingen uit het Amerikaans onderzoek dat vorige maand in het Clinical Journal of American society of Nephrology verscheen.

27% volwassen nierpatiënten heeft psychisch probleem

Tot nu toe was nog nooit onderzocht in welke mate volwassen en kinderen met nierfalen te kampen hebben met psychische problemen. Om hier beter zicht op te krijgen bekeken de Amerikaanse onderzoekers gegevens van patiënten die tussen 1996 en 2013 dialyse hadden ondergaan. Dat waren er meer dan 600.000. 16% van de kinderen (tot 21 jaar), 27% van de volwassenen (22-64 jaar) en 21% van de 65+’ers werden in het eerste jaar van behandeling opgenomen in het ziekenhuis met een psychische diagnose.

Hoger risico op overlijden

Bij een kleine groep was de psychiatrische aandoening de reden voor hun ziekenhuisopname (primaire psychiatrische diagnose); bij alle anderen was er een andere reden, maar speelden die problemen wel een rol (secundair). Vergeleken met 100 patiënten zonder psychiatrische ziektebeeld overleden er 129 met primaire psychiatrische diagnose en 111 met secundaire. Kortom, nierpatiënten met psychische problemen hebben een grotere kans om te overlijden.

Bron: Psychiatric Illness and Mortality in Hospitalized ESKD Dialysis Patients

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl