Skip to main content

Trimbos-instituut presenteert factsheet over depressie en suïcidaliteit

Het Trimbos Instituut presenteert een nieuwe factsheet over depressie en suïcidaliteit met de meest recente kerncijfers over het vóórkomen van depressieve stoornissen en suïcidaliteit in Nederland. Voor deze factsheet is gebruikgemaakt van meerdere Nederlandse bronnen waaronder NEMESIS-2 en data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Binnen deze factsheet sluit het Trimbos-instituut aan bij de recente themarapportage Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg die in het kader van de Staat van Volksgezondheid en Zorg verschenen is.

Factsheet over depressie en suïcidaliteit

Deze themarapportage geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie. Er wordt antwoord gegeven op wat een depressieve stoornis is, wat de gemiddelde leeftijd is waarop een depressieve stoornis ontstaat, hoe vaak deze stoornis voorkomt onder jongeren, volwassenen en ouderen, en wat de zorgkosten en het zorggebruik ervan zijn.

Ook geven zij antwoord op wat suïcidaliteit is, de gemiddelde leeftijd waarop suïcidaal gedrag ontstaat, en hoe vaak suïcidaliteit en suïcides voorkomen onder jongeren, volwassenen en ouderen.

Gratis downloaden factsheet

De factsheet is gratis te downloaden op de website van het Trimbos Instituut.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl