Skip to main content

Subsidie voor traumabehandeling bij huiselijk geweld

Sabine van der Asdonk en Lenneke Alink van Universiteit Leiden hebben een forse subsidie gekregen om effectenonderzoek te gaan doen naar traumabehandeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de Rijksoverheid.

Het meemaken van geweld tussen ouders kan zeer schadelijk zijn voor kinderen. Dit soort ervaringen leidt vaak tot traumasymptomen bij zowel het kind als de ouder die het slachtoffer is van het geweld.

Traumabehandeling bij huiselijk geweld

Er is momenteel nog weinig kennis beschikbaar over effectieve elementen en mechanismes van interventies voor getraumatiseerde gezinnen na huiselijk geweld.

Dit onderzoek heeft als doel hieraan bij te dragen door een systeemgericht interventieprogramma te ontwikkelen en op effectiviteit te toetsen. Hierbij staat de vraag centraal wanneer welke interventiecomponenten moeten worden ingezet om uiteindelijk structurele veiligheid te bereiken in gezinnen na huiselijk geweld.

 Lees meer over het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl