Skip to main content

Suïcide bij jongeren in 2019: duiding van de cijfers

In 2019 overleden in Nederland 1.811 mensen door suïcide, 18 (1%) minder dan in 2018 (CBS). Hoewel het aantal zelfdodingen het grootst is onder mensen van middelbare leeftijd, overlijden jaarlijks in Nederland rond de 50 tieners door zelfdoding. Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft 113 Zelfmoordpreventie suïcide bij jongeren in 2019 nader geanalyseerd en vergeleken met de cijfers in 2018.

113 Zelfmoordpreventie heeft toegang tot de microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek met gegevens van alle Nederlandse ingezetenen.

Duiding van de cijfers

Met deze data heeft 113 Zelfmoordpreventie een bestand gemaakt van iedereen die aan zelfdoding is overleden, met een koppeling met geslacht van de overledene, de leeftijd, het jaar van overlijden, land van herkomst, locatie van zelfdoding en woonprovincie. Het betreft een duiding van de cijfers bekend bij het CBS en niet een uitgebreide analyse onder nabestaanden zoals gedaan onder jongeren overleden in 2017.

Suïcide bij jongeren in 2019

Uit de duiding blijkt dat zelfdoding onder jongeren vooral gebeurt onder oudere tieners en toeneemt onder jongeren met een migratieachtergrond. Iets meer dan de helft van de in 2019 door zelfdoding overleden jongeren woonde in de provincies
Gelderland, Noord-Holland of Zuid-Holland.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl