Skip to main content

Meer psychische klachten onder studenten door corona

Door de corona-pandemie kampen meer studenten met psychische problemen. Eenzaamheid, somberheid, angst en zelfs depressie zijn de klachten zij het vaakst noemen. Zo concludeert Caring Universities in een rapport over het psychisch welzijn onder studenten.

Caring Universities trekt deze conclusies uit de antwoorden die studenten gaven. In een vragenlijst werd hen gevraagd naar hoe zij de pandemie ervaren en hoe ze omgaan met de gevolgen ervan. De vragenlijst viel bij 115.000 studenten op de digitale deurmat; ondertussen zijn er al 11.000 antwoorden binnen. Bijna een kwart van de studenten (23,9%) verwacht studievertraging op te lopen door corona en bijna de helft (49,1%) vindt dat online les volgen een negatief effect heeft op hun studie.

Slechtere concentratie, angst en somberheid

Studenten geven in grote getalen aan meer last te hebben van psychische klachten dan vóór de pandemie. 60% kan zich minder goed concentreren, 67.1% voelt zich eenzamer en 63.7% heeft last van somberheid. De onderzoekers vergeleken de resultaten met  juni 2020 en daarbij sprong ook nog in het oog dat meer studenten last hadden van matige tot ernstige depressieve klachten. Bovendien hadden 2.3% meer studenten last van matige tot ernstige angstklachten. Corona laat flink zijn sporen na op de mentale gezondheid van studenten!

Lage respons, serieus signaal

Een kanttekening bij de conclusies is dat respons relatief laag was, namelijk 9.5%. Hierdoor is het onderzoek mogelijk niet representatief voor de hele studentenpopulatie. Het ligt voor de hand dat studenten sneller geneigd zijn de vragenlijst in te vullen als ze zich herkennen in psychische klachten. Ondanks deze beperking neemt Caring Universities de signalen serieus en blijft ze zoeken naar mogelijkheden om studenten blijvend te helpen.

Over Caring Universities

Caring Universities is een initiatief van vier Nederlandse universiteiten: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht. Inzet is om het psychisch welzijn van studenten te vergroten. “Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten”, aldus Karin Bijker van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Daarom werken wij tijdens de coronacrisis nog harder om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Online hulp voor studenten

Dit doet Caring Universities onder meer door een online programma dat zich focust op de gevolgen van de coronacrisis voor studenten. Hoe kunnen zij hier beter omgaan? Één pijler van het programma is om de weerbaarheid te vergroten. Sascha Struijs, coördinator Caring Universities: “Daarbij kan worden gedacht aan het vinden van de balans tussen studie en privé, fysiek actief blijven en omgaan met negatieve gedachten. Daarbij worden studenten begeleid door speciaal opgeleide e-coaches.”

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl