Skip to main content

Stressstoornissen zoals PTSS verhogen kans op infecties

Veel of langdurige stress brengt verschillende systemen in ons lichaam in gevaar, waardoor we vatbaarder zijn voor allerlei ziekten. Zo verhogen stressgerelateerde stoornissen zoals PTSS de kans op (ernstige) infecties. Dit komt naar voren uit een relatief groot onderzoek door Huan Song e.a. dat gepubliceerd is in The BMJ.

Voor het onderzoek werden de gegevens van 144.919 Zweedse personen tussen 1987 en 2013 bekeken. Allen hadden te kampen met een stressgerelateerde aandoening zoals Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), acute stressreactie, aanpassingsstoornis en andere stressreacties. Vervolgens vergeleken de wetenschappers deze informatie met die van 184.612 volle broers en zussen om erfelijkheidsfactoren uit te sluiten en 1.449.190 mensen zonder een dergelijke diagnose.

Risico op ernstige infecties

Het onderzoek richt zich op ernstige infecties met hoge sterftecijfers. Denk dan aan sepsis, endocarditis, hersenvliesontsteking en andere infecties van het centrale zenuwstelsel. Hiervoor maken ze gebruik van Zweedse gezondheidsregisters. Met behulp van Cox-modellen werden vervolgens de risico’s op een dergelijke levensbedreigende infectie ingeschat.

Vaker voorkomen van dodelijke infecties

De gemiddelde leeftijd bij de diagnose van een stressgerelateerde stoornis was 37 jaar en de deelnemers werden gemiddeld 8 jaar gevolgd. Tijdens deze follow-up bleek een levensbedreigende infectie vaker voor te komen bij personen met een stressgerelateerde stoornis: 2,9 op 1000 persoonsjaren tegenover 1,7 bij broers en zussen zonder diagnose en 1,3 bij willekeurige personen zonder diagnose.

Verhoogd risico

Stressgerelateerde aandoeningen geven een verhoogd risico op alle bestudeerde infecties. Zo moest het onderzoeksteam concluderen na controle van familiegeschiedenis en andere fysieke of psychiatrische ziekten. Met de hoogste risico’s voor hersenvliesontsteking (63%) en endocarditis (57% verhoogd risico).

Gebruik SSRI’s

Risico’s namen nog toe als patiënten jonger waren toen ze een diagnose kregen. Ook kwamen infecties vaker voor als deelnemers nog een andere psychiatrische stoornis hadden, met name “stoornissen in het gebruik van middelen” (alcoholisme of drugsverslaving). Gebruik van SSRI’s in het eerste jaar na diagnose bleek juist weer een beschermend effect te hebben.

Versterken eerder onderzoek

De onderzoeksuitkomsten bevestigen eerder onderzoek dat psychologische stress invloed heeft op het krijgen van een infectie. Wat bijvoorbeeld aangetoond is in een experimentele studie in de vroege jaren ’90, waarbij 394 gezonde vrijwilligers neusdruppels kregen met een lage dosis verkoudheidsvirus. Na onderzoek op basis van vragenlijsten kwam naar voren dat mensen met stress vaker ziek werden. Bovendien toonde een recent Deens registeronderzoek een verband aan tussen PTSS en 34 soorten infectieziekten, waaronder infecties van het centrale zenuwstelsel.

Verstoring HPA-as

De onderzoekers zoeken de verklaring vooral in verstoring van de Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) die een belangrijke functie heeft bij onze stressrespons. Ook verlaagde cortisolgehalten en overproductie van cytokines spelen volgens hen een rol.

Bron

The BMJ Stress related disorders and subsequent risk of life threatening infections: population based sibling controlled cohort study.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl