Skip to main content

RADAR-CNS – Op afstand meten en voorspellen van depressie en terugval

Mensen die in het verleden een depressie hebben doorgemaakt, kunnen last hebben van veranderingen in hun slaappatroon of sociale activiteiten wanneer hun stemming slechter wordt. Het doel van RADAR-CNS is om te onderzoeken of gegevens over sociale activiteit en slaap verergering van depressieve klachten kunnen voorspellen. Gegevens over sociale activiteit en slaap worden verzameld met een smartphone en bewegingsmeter.

In dit onderzoek willen we kijken of veranderingen in slaap of sociaal gedrag bij mensen die in het verleden een depressie hebben gehad samengaan met veranderingen in stemming. In de toekomst zouden we dan kunnen voorspellen wanneer iemand een terugval krijgt. Dit biedt wellicht de mogelijkheid om eerder in te grijpen en zo het ontstaan van een volwaardige depressie te voorkomen. Ook willen we uitzoeken hoe makkelijk of moeilijk het voor deze groep mensen is, om met hun smartphone en een bewegingsmeter gegevens over hun slaappatroon en sociale activiteiten te verzamelen.

Wat houdt het onderzoek in?

Deelname duurt maximaal 24 maanden. Deelnemers zullen gedurende de gehele deelname aan het onderzoek (dag en nacht) een bewegingsmeter (Fitbit) om de pols dragen en een aantal apps op hun telefoon geïnstalleerd krijgen. Ook vragen wij elke drie maanden om een online vragenlijst in te vullen. Daarnaast is het voor het onderzoek nodig om twee keer naar onze onderzoek locatie in Amsterdam (vlakbij het VUmc) te komen; één keer aan het begin en één keer aan het eind van het onderzoek.

Wie kan er mee doen aan het onderzoek?

Men kan meedoen aan het onderzoek als:
– De leeftijd ouder dan 18 jaar oud is;
– Hij/zij in het verleden depressieve perioden heeft ervaren
– De Nederlandse taal goed beheerst wordt;
– Er gebruik wordt gemaakt van een Android smartphone, of er bereidheid is om een Android smartphone te gebruiken voor de duur van het onderzoek (in dat laatste geval wordt een Android smartphone in bruikleen gegeven).

Interesse of vragen?

Als u zich wilt aanmelden voor dit onderzoek of vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar radar-cns@vumc.nl of bellen naar 020-788 5676. U kunt voor meer informatie ook onze website bezoeken: https://www.radar-cns.org/depressie-amsterdam

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter Europees onderzoek, genaamd RADAR-CNS. Binnen dit grotere onderzoek worden ook de ziektebeelden epilepsie en MS bestudeerd. In Amsterdam wordt alleen onderzoek gedaan naar depressie. Zie voor meer informatie over RADAR-CNS: https://www.radar-cns.org/ en www.imi.europa.eu
Deze tekst bevat opvattingen van het RADAR-CNS consortium. IMI noch de Europese Unie en EFPIA zijn aansprakelijk wanneer men, voor welk doeleind dan ook, gebruik maakt van de informatie uit de folder. Dit werk heeft steun gekregen van de EU / EFPIA Joint Initiative for Drug Initiatives RADAR-CNS (subsidie nr. 115902).

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl