Skip to main content

Het krijgen van PTSS na medische fout

Circa 28% van de naar schatting 185.000 volwassenen in Nederland die jaarlijks slachtoffer worden van ernstige en minder ernstige medische fouten, krijgen te maken met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Dit blijkt uit een nieuw longitudinaal bevolkingsonderzoek door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University (NETHLAB).

Aan het onderzoek onder de Nederlandse bevolking namen ongeveer 4.700 mensen deel in 2018 en in 2019. Tussen 2018 en 2019 werden 79 deelnemers slachtoffer van medische fouten en 2828 deelnemers maakten in deze periode geen potentieel traumatische gebeurtenissen mee.

Aandacht voor problemen

In de wetenschappelijk literatuur is veel aandacht voor medische fouten, maar een zeer klein aantal studies richt zich op de problemen waar slachtoffers van medische fouten mee kampen.

Dit is de eerste studie, ook internationaal gezien, waarin is onderzocht in hoeverre problemen bij deze slachtoffers vaker voorkomen dan bij anderen. Het is ook de eerste studie waarin slachtoffers gedurende een jaar zijn gevolgd om te zien met welke problemen zij kampen.

PTSS na medische fout

Naast dat 28 % van de slachtoffers te maken krijgt met PTSS, kampen mensen na een medische fout ook vaker met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan anderen.

De resultaten tonen dat de zorg aan slachtoffers van medische fouten zich niet moet beperken tot de noodzakelijke medische zorg, maar zich ook moet richten op problemen met de psychische gezondheid, werk, religie, financiën en juridische zaken.

Het onderzoek maakt deel uit van een omvangrijke meerjarige studie, onderdeel van het VICTIMS (Victims in Modern Society) project van het Fonds Slachtofferhulp.  

Bron: Tilburg University
Publicatie: European Journal of Public Health

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl