Skip to main content

‘Rondom Jong’: betere samenwerking rondom preventie van depressie bij jongeren

‘Rondom Jong’ is een nieuwe, slimme wegwijzer voor preventie van depressie bij jongeren die professionals beter met elkaar laat samenwerken. De methode is succesvol getest in zes pilots. De wegwijzer is gemaakt door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid vanuit het Meerjarenplan Depressiepreventie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met Rondom Jong zitten de ketenpartners samen aan tafel: school, jeugdgezondheidszorg, GGD, (school) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente.

Preventie van depressie bij jongeren

De partners doorlopen de ‘reis’ van een jongere met depressieve klachten en gaan met elkaar na of alle stappen goed zijn ingericht, wie en wat nog mist en wat er beter kan. Rondom Jong is opgezet als een bordspel en is daardoor laagdrempelig in gebruik.

Onder begeleiding van GGD Noord- en Oost-Gelderland maakten het Nuborgh College Veluvine en het Christelijk College Nassau Veluwe deel uit van de zes pilots waar Rondom Jong succesvol is getest.

“De wegwijzer laat concreet  zien waar we de jongere beter kunnen helpen. En vooral ook welke organisatie hulp moet of kan bieden. Je zit met een gezamenlijk doel aan tafel. Op die manier houd je elkaar scherp en komt de hulp voor de jongere op de juiste manier en op de juiste tijd”, vertelt Sabine Neppelenbroek, projectleider van GGD GHOR Nederland.

Wegwijzer Rondom Jong

De wegwijzer Rondom Jong kan besteld worden op de website van het Trimbos-instituut. De digitale versie is gratis te downloaden.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl