Skip to main content

Onderzoek onder nabestaanden van zelfdoding

113 Zelfmoordpreventie is gestart met een landelijk onderzoek onder nabestaanden van zelfdoding. Dat doen ze met behulp van een onderzoeksmethode genaamd psychologische autopsie. Dit houdt in dat ze nabestaanden die iemand zijn verloren door zelfdoding interviewen, om te leren van hun verhaal. 113 Zelfmoordpreventie gelooft dat de verhalen van nabestaanden hen kunnen helpen om preventie van zelfdoding te verbeteren.

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met NS, ProRail en Politie Nederland, en richt zich specifiek op zelfdoding op het spoor in Nederland. De onderzoekers zijn op zoek naar nabestaanden die een dierbare hebben verloren door deze vorm van zelfdoding tussen januari 2019 en nu.

Preventie van zelfdoding verbeteren

Het is van groot belang om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden, voorafgaande gebeurtenissen en persoonlijke risicofactoren die tot de zelfdoding hebben geleid. Met deze kennis kunnen ze de preventie van zelfdoding verbeteren. Preventieve maatregelen op risicolocaties, zoals hekken, verlichting en borden van 113 Zelfmoordpreventie, zijn maatregelen die kunnen helpen om zelfdoding te voorkomen.

Naast de fysieke maatregelen aan het spoor wordt zelfdoding ook voorkomen door het opleiden van personeel, betere samenwerking tussen vervoerders en kenniscentra, en bijvoorbeeld publiekscampagnes.

Deelname onderzoek onder nabestaanden van zelfdoding

Deelnemen aan dit onderzoek houdt in dat 113 Zelfmoordpreventie een eenmalig interview bij jou zullen afnemen. Het interview zal plaatsvinden tussen mei 2021 en maart 2022 op een dag en tijdstip waarop het jou het beste schikt. Het interview duurt ongeveer twee uur, en ze nemen dit het liefst in persoon bij je af.

Aanmelden of contact

Ben je een partner, vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, of een goede vriend of vriendin verloren aan deze vorm van zelfdoding, en wil je met jouw verhaal bijdragen aan het voorkomen van zelfdoding? Of heb je nog meer vragen, voordat je wil besluiten of je mee wil doen aan dit onderzoek? Neem dan contact met hen op.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie

Heb je zelf gedachten aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand in je omgeving?
Chat via www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl