Skip to main content

Subsidie voor onderzoek naar relatie tussen ouderdomsdepressie en schade aan kleine bloedvaatjes in het brein

Onderzoeker Thomas van Sloten van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht heeft 123.000 euro subsidie ontvangen van de Hartstichting. Hiermee gaat hij de relatie tussen ouderdomsdepressie en schade aan kleine bloedvaatjes in het brein onderzoeken. Op die manier zoekt hij naar mogelijkheden om depressie te voorkomen.

Van Sloten is als onderzoeker verbonden aan het Maastrichtse onderzoeksinstituut CARIM. Hij kijkt of genetische variaties, die samenhangen met hoe de allerkleinste vaatjes in de hersenen werken, het risico op een depressie vergroten. En hij analyseert of veranderingen in de bloedvaatjes in het oog dit ook doen.

Ouderdomsdepressie en schade aan kleine bloedvaatjes in het brein

Bij een depressie communiceren verschillende hersengebieden niet goed meer met elkaar. Daarom bestudeert Van Sloten ook of verbindingen tussen de hersengebieden beschadigd raken, doordat de kleinste vaatjes slecht werken. Daarnaast onderzoekt hij of het verhoogde depressierisico bij hart- en vaatpatiënten te wijten is aan een slechte werking van de kleinste bloedvaatjes. Zij hebben vaker ouderdomsdepressies dan mensen zonder hart- en vaatziekten.

Zeker de helft van de patiënten met ouderdomsdepressie heeft geen baat bij antidepressiva. Daarom onderzoekt Van Sloten ook of medicijnen, die de allerkleinste bloedvaatjes beter laten werken, ook een depressie kunnen voorkomen.

Dekkerbeursen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten

Van Sloten is één van de tien wetenschappers die een Dekkerbeurs van de Hartstichting kreeg uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Bij de selectie van de beurzen wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeker én de kwaliteit van het onderzoek. De onderzoekers werken allemaal aan een universitair medisch centrum of universiteit.

Bron: Hartstichting, MUMC

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl