Skip to main content

Onder ouderen meer ernstige depressies door verslechtering lichamelijke gezondheid

In 2012 hadden bijna twee keer zoveel oudere Nederlanders (55-64 jaar) een ernstige depressie dan twintig jaar daarvoor. Dit staat in verband met een verslechtering van de lichamelijk gezondheid. Terwijl in dat jaar juist een flinke afname te zien was van ouderen met een milde depressie, ten opzichte van 2002. Hierin spelen verbeterde sociale en economische omstandigheden een rol. Dit blijkt uit de LASA-studie. Psychiater Hans Jeuring promoveert op 12 april op dit onderwerp.

Voor dit onderzoek zijn drie groepen van elk bijna duizend 55-64-jarigen op dezelfde wijze onderzocht, in 1992, 2002 en 2012. Deze mensen, afkomstig uit verschillende regio’s in Nederland maken deel uit van de LASA-studie, de Longitudinal Aging Study Amsterdam.

Onder ouderen meer ernstige depressies door verslechtering lichamelijk gezondheid

Jeuring vond een duidelijk verband tussen de toename van ernstige depressies en een verslechtering van de lichamelijke gezondheid. In 2012 kampten meer mensen tussen de 55 en 64 jaar met gezondheidsproblemen, zoals het hebben van een chronische ziekte, pijn, slaapproblemen en functionele beperkingen, dan in 1992.

Een aantal andere problemen was juist afgenomen: zo hadden minder mensen hart- en vaatziekten, waren er minder rokers, en minder mensen voelden zich eenzaam. Volgens Jeuring was het percentage mensen met een ernstige depressie in 2012 mogelijk nog hoger geweest, als deze laatste risicofactoren niet waren gedaald.

Afname milde depressies door verbeterde sociale en economische omstandigheden

Ook zag Jeuring een verband tussen de afname van milde depressies en verbeterde sociale en economische omstandigheden van de onderzochte deelnemers uit ouderenstudie LASA. Tien jaar eerder, in 2002, was het aantal ouderen met een milde depressie nog 32% meer.

“TIen jaar later waren de onderzochte mensen gemiddeld gezien hoger opgeleid, en hadden aanzienlijk meer mensen een betaalde baan. Daarnaast was hun netwerk van vrienden, kennissen en familie groter”, vertelt Jeuring op de website van het Amsterdam UMC.

Factoren van invloed op depressies

Jeuring meent dat de leeftijdsgroep 55- tot 64-jarigen belangrijk is voor preventie: “Uit mijn onderzoek blijkt dat factoren die te veranderen zijn invloed hebben op depressies. Investeren in verbetering van sociaaleconomische en psychosociale omstandigheden kan dus ten goede komen aan de geestelijke volksgezondheid.”

Proefschrift H.W. Jeuring. Time trends and long-term outcome of late-life depression: an epidemiological perspective.
Bron: Amsterdam UMC

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl