Skip to main content

NVP publiceert factsheets Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft twee wetenschappelijke factsheets over psychotherapie samengesteld. De factsheets Psychodynamische psychotherapie en Systeemtherapie zijn onderdeel van een serie en geven een overzicht van de bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit, onderbouwd met recente onderzoeken, feiten en cijfers. Beide factsheets staan op www.psychotherapie.nl

 Psychodynamische psychotherapie bij volwassenen
Deze factsheet geeft een omschrijving van psychodynamische psychotherapieën. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke psychodynamische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. De werkzaamheid van psychodynamische behandelingen is recent ook met feiten en cijfers onderbouwd in een overzichtsartikel. Dit document is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Systeemtherapie bij kinderen, jeugdigen en volwassenen
Deze factsheet geeft een omschrijving van systeemtherapie, een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij specifieke (DSM- geclassificeerde) psychische stoornissen en bij andere problematiek die vaak gepaard gaat met psychische problemen, zoals relatieproblemen. Het geeft antwoord op de vraag welke systemische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. Ook biedt het een overzicht van gezinsbehandelingen die zijn opgenomen in de database van erkende effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze factsheet is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie therapie.

Overige factsheets
De NVP-wetenschapsraad werkt onder voorzitterschap van prof. dr. Ton van Balkom verder aan de factsheets Cognitieve gedragstherapie, Groepspsychotherapie, Common Factors en Klinische psychotherapie.

Naar de factsheets

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl