Skip to main content

Een nieuw model voor suïcidaliteit?

Jaarlijks overlijden duizenden mensen ten gevolge van zelfmoord. In de Verenigde Staten is het zelfs doodsoorzaak nummer 2 onder jongvolwassenen (15-34). Daarom hebben Amerikaanse wetenschappers een statistisch model ontwikkeld dat suïcidaliteit kan voorspellen.

Het model is qua effectiviteit te vergelijken met mammografie als screeningsmethode voor borstkanker. Bovendien zou het vernieuwend zijn. Er worden namelijk niet alleen statische gegevens meegenomen, maar ook symptomen die door de tijd heen veranderen.

Resultaat van onderzoek

Het voorspellingsmodel is het resultaat van een onderzoek onder 663 nakomelingen van 318 ouders met een stemmingsstoornis. Zij werden maximaal 12 jaar gevolgd; 10,7% van de deelnemers ondernam een suïcidepoging. Aan de hand van vragenlijst stelden onderzoekers onder andere vast of de deelnemers ooit te maken hadden gehad met een psychiatrische stoornis. Daarnaast werd gekeken naar het verloop van gedragskenmerken: emotionaliteit, impulsiviteit en agressie.

Aanwezigheid psychische stoornis voorspellend

Een van de belangrijkste voorspellers bleek de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis te zijn. Andere belangrijke risicofactoren zijn een lagere leeftijd, het hebben van een stemmingsstoornis en misbruik in de jeugd. Op basis van deze gegevens is een nieuw statistisch model ontwikkeld dat beter in staat is suïcidaliteit te voorspellen.

Bron: NTVG, Een nieuw model dat suïcidaliteit voorspelt?

Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl