Skip to main content

Het meten van de kenmerken van depressie met behulp van digitale instrumenten

Voor dit onderzoek zoeken wij mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met de diagnose depressie, vastgesteld door een huisarts of specialist. Wij zoeken mensen die op dit moment depressieve klachten ervaren. Medicatiegebruik voor de depressie is toegestaan, maar geen vereiste. Daarnaast heeft u een Android smartphone.

Het onderzoek

Een deel van de mensen dat lijdt aan een depressie heeft onvoldoende baat bij beschikbare medicijnen. Medicijnen voor de behandeling van depressie worden ook de antidepressiva genoemd. De ontwikkeling van nieuwe antidepressiva die beter werken is daarom belangrijk. Hiervoor zijn betrouwbare manieren nodig om de werking van nieuwe antidepressiva te meten. Op dit moment wordt dit gedaan met vragenlijsten, die dat niet altijd even nauwkeurig doen. Daarom worden nieuwe instrumenten ontwikkeld om zowel depressieve klachten als de werking van nieuwe antidepressiva in de toekomst te meten.

Planning

Voorafgaand aan het onderzoek is er een informatiegesprek (duur: 1 uur), een medische keuring (duur: 1 uur) en een psychiatrisch interview door middel van vragenlijsten (duur: 1,5 uur).
Het onderzoek bestaat uit 4 losse onderzoeksdagen bij het CHDR (duur: 3 uur).
Een aantal meetmethoden zal gedurende 3 weken ook thuis getest worden. Zo vragen wij u om deze periode continu een horloge te dragen welke hartslag en activiteit meet, dagelijks een aantal vragen te beantwoorden op de smartphone en wekelijks gebruik te maken van een weegschaal en bloeddrukmeter. Op de eerste onderzoeksdag zullen bovenstaande meetmethoden beschikbaar worden gemaakt.

Bijzondere omstandigheden

Wij vragen de vrijwilligers om op de keurings- en onderzoeksdagen geen alcohol te drinken. Op de tussenliggende dagen mag u met mate alcohol drinken. U mag gedurende de looptijd van het onderzoek geen drugs, waaronder cannabis, gebruiken. Het gebruik van geneesmiddelen gaat in overleg met de studie-arts. Indien u antidepressiva gebruikt blijft u deze, zoals voorgeschreven door de huisarts of specialist, gebruiken tijdens het onderzoek. Hierbij mogen er geen dosisaanpassingen van de antidepressiva plaatsvinden tijdens de volledige duur van de studie. Vrouwen die zwanger zijn kunnen niet deelnemen aan het onderzoek.

Vergoeding

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 745,00.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 200 km enkele reis). De reiskosten voor het informatiegesprek worden alleen vergoed wanneer u ook de medische keuring heeft bezocht.

Meer informatie

Aanmeldformulier

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl