Skip to main content

Met ernstige pijnklachten hogere kans op suïcidaliteit

Mensen met ernstige pijnklachten hebben een hogere kans op suïcidaliteit, vergeleken met mensen zonder pijnklachten. Deze suïcidale gedachten konden niet worden verklaard door een psychische aandoening. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door GGz Breburg in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Dat pijnklachten samenhangen met psychische problematiek was al bekend. Echter, of pijnklachten een risico vormen voor het ontwikkelen van suïcidale gedachten, ongeacht of er tegelijkertijd ook sprake is van een psychische aandoening, was nog niet eerder onderzocht. In het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van 5.242 personen die deelnemen aan NEMESIS-2, een grootschalig onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking.

Met pijnklachten hogere kans op suïcidaliteit

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met matige tot ernstige pijnklachten meer dan drie keer zoveel kans hebben om suïcidale gedachten te ontwikkelen vergeleken met mensen die geen pijnklachten ervaren. Als er vervolgens wordt gecontroleerd voor suïcidaliteit in het verleden, hebben mensen met matige tot ernstige pijnklachten een meer dan twee keer zo grote kans om suïcidale gedachten te ontwikkelen. De suïcidale gedachten konden niet worden verklaard door een psychische aandoening.

Daarnaast blijkt dat mensen die in hun alledaagse bezigheden (zoals werk, huishouden) worden belemmerd door pijnklachten een meer dan twee verhoogde kans hebben om drie jaar later suïcidale gedachten te ontwikkelen vergeleken met mensen zonder belemmering van pijnklachten. Ook hier is er gecontroleerd voor psychische aandoeningen en voor suïcidaliteit in het verleden.

Extra alert op suïcidale gedachten

Pijnklachten vormen een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van suïcidale gedachten, onafhankelijk van psychische problematiek en eerder doorgemaakte suïcidaliteit. Medewerkers in de gezondheidszorg moeten hier dus alert op zijn, zodat suïcidaliteit sneller ontdekt en mogelijk voorkomen kan worden.

Ook zouden deze gevolgen van pijn expliciet onder de aandacht gebracht moeten worden in pijnbestrijdingsprogramma’s en (multidisciplinaire) richtlijnen, zoals de NHG-standaard Pijn.

Lees de publicatie op Elsevier.
Bron: Trimbos-instituut

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl