Skip to main content

Meer jongvolwassenen hoog risico op depressie of angststoornis

1 op de 11 Nederlandse jongvolwassenen liep in 2020 een groot risico op een angststoornis of depressie. Dit komt neer op 9%: 2% meer dan in 2016. De relatie met de coronapandemie wordt nog onderzocht, maar een samenhang lijkt waarschijnlijk.

De cijfers komen naar voren uit de Gezondheidsmonitor 2020. Een onderzoek dat iedere vier jaar de gezondheid, leefstijl en het welzijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau in kaart brengt. Deze keer werd de vragenlijst afgenomen tijdens de coronacrisis onder bijna 540.000 mensen van 18 jaar en ouder. De conclusies vormen onder andere een vertrekpunt voor lokaal gezondheidsbeleid.

Risico op angststoornis of depressiehoogrisico jonvolwassenen op depressie of angststoornis per regio

Het onderzoek bevroeg uitgebreid hoe deelnemers zich de afgelopen maand voelden. Aan bod kwamen onder andere vragen als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid. Zo waren er vragen als: “Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?” Aan de hand van zulke vragen kan het risico op een angststoornis of depressie worden vastgesteld. Bij mensen boven de 35 nam het risico de afgelopen vier jaar licht af, terwijl het bij jongvolwassenen (18-34) juist toenam. Daarnaast kwam een hoog risico vaker voor bij vrouwen, mensen met een laagopleidingsniveau en in de grote steden.

 

Ervaren gezondheid toegenomen

Haak daarop staat dat een hoger percentage van de volwassenen de algemene gezondheid als goed ervoeren. Gemiddeld voor alle volwassenen was dit 80% tegenover 76% in 2016; bij jongvolwassenen lag dit percentage zelfs nog hoger (88%). Er waren wel regionale verschillen: in GGD’s regio’s IJsselland, Gooi & Vechtstreek en Hollands Midden was de ervaren gezondheid het hoogst.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

De Gezondheidsmonitor is een vragenlijstonderzoek dat wordt uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD Ghor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vragenlijst richt zich op volwassenen en de laatste editie is afgenomen tussen september en december 2020.  De landelijke gegevens en die per GGD-regio staan vanaf 29 juni 2021 op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl