Skip to main content

Meedoen met onderzoek naar behandeluitval bij depressie

In het kader van een groot onderzoek (het T-SAD project) zijn we op zoek naar mensen die een depressiebehandeling krijgen of hebben gekregen in de afgelopen 3 jaar, en hun naasten. Het doel van het T-SAD project is om meer persoonsgerichte behandeling te kunnen leveren aan mensen met een depressie. Door nieuwe methoden te ontwikkelen die het behandelresultaat en het risico op afhaken door de cliënt kunnen voorspellen vóór en tijdens de behandeling, kunnen we cliënten een gepersonaliseerd behandeladvies geven. Om deze methoden te ontwikkelen maken we gebruik van wetenschappelijke literatuur, maar willen we ook nadruk leggen op kennis die ligt bij ervaringsdeskundigen en hun naasten.

Doel

Het doel van deze studie is het verbeteren van depressiebehandelingen met de kennis van ervaringsdeskundigen.

Wat houdt meedoen aan dit onderzoek in?

Deelnemers wordt gevraagd online te brainstormen over factoren die behandeluitval bij depressie kunnen beïnvloeden (15 min). En om deze factoren online te evalueren door ze te sorteren en te beoordelen (75 min).

Beloning

Na het voltooien van de brainstorm ontvangt u een Amazon of VVV bon van €5,00.
Na het voltooien van het sorteren en beoordelen onvangt u een Amazon of VVV bon van €12,50.

Wie kan meedoen?

Mensen die een depressiebehandeling krijgen of hebben gekregen in de afgelopen 3 jaar, en mensen die dicht bij deze personen staan.

Meer informatie over het onderzoek

Behandeluitval heeft vanzelfsprekend invloed op de effectiviteit van depressiebehandelingen. We willen in dit onderzoek de voorspellende factoren van behandeluitval bestuderen. Onder behandeluitval verstaan we het voortijdige beëindigen van de behandeling zonder klinische verbetering, waarbij men stopt tegen de aanbevelingen van de zorgverlener in.
We denken dat hierover waardevolle kennis ligt bij mensen die zelf een depressiebehandeling hebben of hebben gehad en bij mensen die dat bij een naaste meemaken of hebben meegemaakt.
Deze studie heeft als doel deze informatie te verzamelen door middel van een zogenoemde concept mapping studie. Met concept mapping proberen we meningen en ideeën van mensen te verzamelen, te ordenen en te beoordelen op de mate waarin ze belangrijk zijn. Deze informatie zullen we de komende jaren gaan gebruiken om een hulpmiddel te maken dat de kwaliteit van depressiebehandelingen vergroot.

Meedoen

Vragen of meedoen? Stuur een e-mail naar: t-sad-fpn@maastrichtuniversity.nl óf bel: 043 – 388 16 08 Scan de code en neem direct contact op:

Deze studie is deel van het T-SAD project dat wordt gesubsidieerd door ZonMw.

Download de flyer

Help mee depressiebehandelingen te verbeteren!

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl