Skip to main content

Kabinet zet in op voorkomen van zelfmoord

De regering wil de komende vijf jaar sterker inzetten op het voorkomen van zelfmoord. Het taboe op suïcide moet worden doorbroken, er komen (e-)modules en trainingsmateriaal voor (zorg)professionals en suïcidepreventie in de wijk, op school en binnen de sociaaleconomische sector wordt verstevigd. Zo benoemt de derde landelijke agenda suïcidepreventie.


Denk je aan zelfmoord of maak jij je zorgen om iemand? Erover praten helpt en kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of gratis 0800-0113.


‘In een samenleving waarin het uitgangspunt is dat iedereen er mag zijn, is iedere suïcide er een teveel,’ schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Kamerbrief van 29 oktober 2020. Ieder jaar sterven er ruim 5 personen per dag door zelfmoord. Om dit aantal in te dammen, bestaat sinds 2014 de landelijke agenda suïcidepreventie. Dit is een document met doelstellingen en activiteiten voor meerdere jaren. Het doel: samen met partners binnen en buiten de zorg werken aan minder zelfmoord(pogingen).

Derde landelijke agenda suïcidepreventie

‘De afgelopen jaren zijn al veel goede stappen gezet,’ aldus Blokhuis. ‘Tegelijkertijd is het van belang, ook met het oog op de (verwachte) maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis, om nu gezamenlijk een volgende stap te zetten om suïcides in de toekomst waar mogelijk te voorkomen.’ Centraal in deze derde landelijke agenda staat versterking van de netwerkaanpak. Het streven is dat (nog) meer mensen, bedrijven en organisaties aansluiten en zich gaan inzetten om zelfmoorden en pogingen daartoe te verminderen.

Belangrijkste doel: taboe van praten over zelfmoord doorbreken

Durven en leren praten over zelfmoord is volgens Blokhuis één van de belangrijkste middelen om het taboe rondom suïcidaliteit te doorbreken. Daarom zet het kabinet in op campagnes, verantwoorde berichtgeving en het verspreiden van ervaringsverhalen. Bovendien komt er voorlichting en trainingen voor mensen buiten de zorg om, zodat zij suïcidaal gedrag kunnen signaleren en ermee leren omgaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om leraren, schuldhulpverleners, UWV-medewerkers en sociale wijkteams.

Betere opleidingen voor zorgverleners

Eerder dit jaar luidden een aantal psychiaters de noodklok over kennis van suïcidaliteit bij zorgverleners en het ontbreken van trainingen over dit onderwerp. De derde landelijke agenda suïcidepreventie richt daarom ook haar pijlen op het beter toerusten van professionals. Samen met opleidingsinstituten en beroepsgroepen gaan ze (e-)modules ontwikkelen en trainingsmateriaal. Deze krijgen een vaste plaats in opleidingsprogramma’s. Om het leren onder elkaar te stimuleren, vindt elk jaar uitwisseling plaats tussen opleidingsinstituten en de professionals in het veld.

7 doelstellingen om zelfmoord te voorkomen

In totaal benoemt de staatssecretaris 7 doelstellingen. Dat zijn:

  1. Durven en leren praten over zelfmoord: het doorbreken van het taboe dat rust op suïcidaliteit.
  2. Professionals opleiden, bijscholen en toerusten. Er komen (e-)modules en trainingsmateriaal. Dit krijgt een vaste plaats in opleidingsprogramma’s.
  3. Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaal-economische sector. 60% van de mensen die zelfmoord plegen, is niet in beeld bij zorgverleners, maar wel bij andere professionals. Doel is om hen suïcidaal gedrag te leren signaleren, te bespreken en naar hulp te helpen zoeken.
  4. Bereik vergroten van specifieke doelgroepen die een hoog risicogroep vormen voor zelfmoord(pogingen). Het gaat om de volgende groepen: mannen van middelbare leeftijd, jongeren, mensen die na een zelfmoordpoging in het ziekenhuis komen, agrarische ondernemers, LHBTI’s en nabestaanden.
  5. Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen.
  6. Barrières opwerpen voor de beschikbaarheid van dodelijke middelen. Centraal hierin staan gebouwveiligheid, veilige zelfzorgmedicatie, geneesmiddelengebruik en suïcidaliteit, social media en suïcidaliteit en samenwerking met ProRail en NS bij zelfmoord(pogingen) op en rond het spoor.
  7. Opzet van een landelijk lerend systeem.

Bron: De Kamerbrief van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de derde landelijke agenda suïcidepreventie.


Denk je aan zelfmoord of maak jij je zorgen om iemand? Erover praten helpt en kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of gratis 0800-0113.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl