Skip to main content

Jeugdtrauma vergroot kans op depressie bij ouderen

Negatieve jeugdervaringen als verwaarlozing en mishandeling voor het 16e levensjaar kunnen tot ernstige en langdurige psychische problemen later leiden. Volwassenen die in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd zijn, ontwikkelen vaak een depressie gedurende hun leven. Dit leidde tot het onderzoek dat GZ-psycholoog Ilse Wielaard deed.

“Meestal ontstaat de depressie al op jongvolwassen leeftijd, echter sommige mensen krijgen hun eerste depressie pas op latere leeftijd. Jeugdtrauma vergroot dus ook bij ouderen de kans op een depressie.” Ilse Wielaard promoveerde bij Amsterdam UMC.

Er is nog weinig bekend over de relaties tussen opgelopen jeugdtrauma’s en depressie op latere leeftijd. Mogelijk spelen bij ouderen ook factoren die samenhangen met veroudering een rol bij het ontwikkelen van depressie. Daarom heeft Ilse Wielaard de samenhang tussen jeugdtrauma en depressie op latere leeftijd verder onderzocht en verschillende verklarende factoren meegenomen. Hierbij heeft ze gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO).

Ernstig depressieve symptomen

Wielaard concludeert dat een jeugdtrauma samenhangt met een deregulatie van een belangrijk stress-systeem, de HPA-as. Versnelde veroudering van cellen speelt hierbij geen rol. Wielaard stelt ook dat depressieve ouderen die een jeugdtrauma hebben doorgemaakt ernstiger depressieve symptomen, meer chronisch somatische ziekten en meer functionele beperkingen hebben. Psychosociale factoren, zoals een klein sociaal netwerk en eenzaamheid, hangen vooral samen met een vroeg ontstane depressie.

Lijdensdruk

Depressieve ouderen met een jeugdtrauma hebben ook vaker een slechter beloop van de depressie. Dit lijkt verklaarbaar door kenmerken van de depressie, eenzaamheid, neuroticisme en chronisch somatische ziekten.
Ilse Wielaard: “Samenvattend kunnen we stellen dat een jeugdtrauma veel lijdensdruk geeft gedurende het hele leven, dus ook op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk om bij ouderen met psychische problemen aandacht te hebben voor jeugdtrauma’s.”

Op NPO Radio 1 vertelde Ilse Wielaard over haar onderzoek. Luister hier naar het fragment.

Lees over het onderzoek in het Engelstalige artikel in International Journal of Geriatric Psychiatry.

Bron: VUMC, NPORadio1

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl