Skip to main content

Inventarisatie van depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders

Jaarlijks krijgen 20.000 vrouwen die zwanger of pas bevallen zijn een depressie. Om dit te voorkomen inventariseert GGD-GHOR ervaringen op het gebied van depressiepreventie van zorgprofessionals in de geboorteketen.

De enquête is onderdeel van het project ‘Depressiepreventie bij aanstaande- en pas bevallen moeders’. Het heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de huidige ervaring van professionals op dit gebied. Op basis van de uitkomsten kan er gericht worden gewerkt aan verbetering.

De enquête is met name bedoeld voor JGZ-professionals (bij GGD’s en thuiszorgorganisaties), verloskundigen, kraamverzorgenden, POH-GGZ en huisartsen. Aan hen wordt gevraagd ervaringen te delen, ook als de ervaring beperkt is.

Meerjarenprogramma depressiepreventie

Aanleiding voor deze enquête is de ambitie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het aantal mensen met een depressieve stoornis fors te laten afnemen. Om dat te bereiken is het ministerie een publiekscampagne en een meerjarenprogramma Depressiepreventie gestart.

Het meerjarenprogramma heeft zes kwetsbare doelgroepen gedefinieerd, waarvan de doelgroep aanstaande- en pas bevallen moeders er één is. GGD GHOR Nederland is door het Ministerie van VWS gevraagd om onder andere deze inventarisatie voor de doelgroep aanstaande- en pas bevallen moeders uit te zetten.

Bekijk de test

Bron: www.trimbos.nl

 

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl