Skip to main content

‘Gezonde voeding zorgt voor lagere kans op depressie’

Gezonde voeding zorgt voor lagere kans op depressie. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat omega3-vetzuren een positief effect kunnen hebben in de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop’ van het Maastricht UMC+, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen.

De onderzoekers bundelden systematisch alle beschikbare wetenschappelijke literatuur op het gebied van voeding en psychische gezondheid. In totaal zijn 11 meta-analyses en systematische reviews gevonden waarin de relatie tussen verschillende voedingspatronen en het risico op het ontstaan van een depressie of depressieve klachten bij volwassenen werd onderzocht.

Gezonde voeding zorgt voor lagere kans op depressie

Uit de onderzochte studies blijkt een gezond voedingspatroon samen te hangen met een lagere kans op depressie of depressieve klachten. “Het aanhouden van een gezond voedingspatroon is belangrijk, niet alleen om fysieke klachten te voorkomen, maar ook voor je psychische gezondheid”, verelt dr. Anke Oenema, die het onderzoek leidde, op de website van het MUMC.

Bovendien is er  zeer zwak tot matig sterk bewijs dat bij een klinische populatie met of zonder comorbiditeit het aannemen van een gezonder voedingspatroon kan leiden tot een verbetering van de depressie of depressieve klachten.

Omega-3 vetzuren verminderen depressie

Verder zijn er positieve effecten waarneembaar van omega3-vetzuren in het verminderen van klachten bij een depressieve stoornis. Suppletie van omega3-vetzuren is het meest effectief in het verminderen van depressieve klachten, wanneer dit wordt gegeven als aanvulling op de behandeling met antidepressiva en wanneer EPA dominante samenstellingen van omega3-vetzuren worden gebruikt.

“Onze studie levert ook nieuwe aanknopingspunten”, zegt Oenema. “Zo wordt het innemen van omega3-vetzuren bijvoorbeeld nog niet als standaard behandeladvies beschreven bij depressie.”

Drie leeftijdscatergorieën onderzocht

Het onderzoeksteam nam in totaal drie leeftijdscategorieën onder de loep: prenataal en kinderleeftijd (tot 12 jaar), adolescenten (12-25 jaar) en volwassenen (>25 jaar). In de jongste categorie zijn er vooral veel studies gedaan naar de relatie tussen voeding en het risico op ADHD en autismespectrum-stoornissen.

Bij adolescenten is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en psyche, dat terwijl deze groep relatief vatbaar is voor het ontwikkelen van psychische problemen. Volgens Oenema is er nog wel een wereld te winnen: “In de adolescentie komen de meeste psychische stoornissen voor en juist daar ontbreekt het aan voldoende onderzoek.”

Bron:  ‘Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop’

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl