Skip to main content

Geen toename in suïcides tijdens coronacrisis

Sinds de start van de coronacrisis is er in Nederland geen toename in suïcides ten opzichte van de periode daarvoor, ondanks de vrees van wetenschappers dat dit zou gebeuren. Ook is er geen toename te zien in het aantal pogingen. Dat brengt de nieuw geformeerde commissie ‘Actuele Suïcideregistratie Nederland’, opgericht door 113 Zelfmoordpreventie, naar buiten. 

De commissie monitor nu wekelijks de cijfers, zodat een mogelijk toenemende trend zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt en en direct actie kan worden ondernomen.

Wetenschappers vrezen dat het aantal suïcides als gevolg van de coronacrisis gaat toenemen omdat bekende risicofactoren voor suïcide, zoals dreigende werkloosheid, financiële problemen, eenzaamheid en sociaal isolement vaker voorkomen. Mogelijk blijven de risico’s de komende jaren groeien.

Geen toename in suïcides

De zorgen over een mogelijke toename in suïcidaliteit zijn aanleiding geweest om in maart de commissie Actuele Suïcideregistratie Nederland op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse ontwikkelingen. Over de periode tot 15 mei rapporteren de commissieleden geen toename van geregistreerde suïcides en suïcidepogingen.

De commissieleden adviseren, evenals wetenschappers uit binnen- en buitenland, alsnog preventieve maatregelen in te zetten. Belangrijk is te leren vragen naar en te praten over zelfmoordgedachten en het behouden van contact met mensen. Naasten en professionals kunnen in één uur leren signaleren, doorvragen en hulp zoeken bij zelfmoordgedachten via de online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie

Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl