Skip to main content

Eenzaamheid verhoogt risico op angststoornis of depressie

Eenzaamheid verhoogt het risico of angststoornis op depressie. Tegelijkertijd lijkt eenzaamheid ook vaker voor te komen bij mensen met een psychische aandoening. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Trimbos-intituut.

Uit eerdere studies bleek al dat eenzaamheid vaak voorkomt bij mensen met een psychische aandoening. Het is echter nog niet duidelijk of eenzaamheid een risicofactor is voor het ontstaan en voortduren van een psychische aandoening, of dat het omgekeerde geval is. Dit was de aanleiding tot onderzoek naar deze volgtijdelijke relatie.

Hiervoor gebruikte het Trimbos-instituut de NEMESIS-2 gegevens van de circa 4.000 volwassenen die deelnamen aan de derde en vierde meting van dit grootschalige bevolkingsonderzoek naar psychische gezondheid.

Eenzaamheid verhoogt risico op angststoornis of depressie

Bij de personen zonder een psychische aandoening bleek eenzaamheid een risicofactor te zijn voor het drie jaar later ontwikkelen van een angststoornis of depressie. Ook wanneer rekening werd gehouden met andere relevante factoren, zoals sociaal-demografische kenmerken, lichamelijke gezondheid en negatieve levensgebeurtenissen. Daarnaast bleek eenzaamheid bij de personen die al een psychische aandoening hadden, het risico te verhogen dat er na drie jaar nog steeds sprake was van een ernstige stemmings-, angst- of middelenstoornis.

Psychische aandoening verhoogt kans op eenzaamheid

Omgekeerd bleek dat mensen met een ernstige stemmings-, angst- of middelenstoornis een verhoogde kans hadden om drie jaar later gevoelens van eenzaamheid te hebben ontwikkeld, ook na controle voor de invloed van andere factoren. Bij de personen die zich al eenzaam voelden, had het hebben van een psychische aandoening geen invloed op het voortduren van eenzaamheid.

Hulpverleners dienen alert te zijn op eenzaamheid, zowel bij volwassenen met als zonder psychische aandoeningen. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar verklarende mechanismen voor de gevonden verbanden om effectieve interventies te ontwikkelen.

Bron: Trimbos-instituut
De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl