Skip to main content

‘Richt behandeling depressie bij pubers op onderliggende stress en uitputting’

Depressie bij pubers gaat vrijwel altijd samen met stress en uitputting. Behandeling van depressie is nu te vaak uitsluitend gericht op stemmingsverbetering, maar zou meer samen moeten gaan met behandeling van de onderliggende stress en uitputting. Dat betoogt een groep onderzoekers, onder leiding van Toine Pieters van de Universiteit Utrecht.

Depressie bij pubers is niet een op zichzelf staande aandoening, maar vaak een symptoom van chronische stress en uitputting.

Depressie bij pubers

Behandeling van depressie bij pubers is momenteel vrijwel uitsluitend gericht op het verbeteren van de stemming, en bestaat vaak uit het proberen van diverse antidepressiva, net zoals bij volwassenen. Maar bij de helft tot een derde van alle patiënten slaan anti-depressiva aanvankelijk of helemaal niet aan.

Volgens de onderzoekers zijn de therapeutische tekortkomingen  een gevolg van te weinig kennis van de onderliggende oorzaken, de neurobiologie en chemie, en de risicofactoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een depressie.

Aanpakken vermoeidheid en omgaan met stress

De onderzoekers stellen een nieuwe benadering voor. “Een verschuiving van een symptoom-gebaseerde kijk waarin de stemming centraal staat, naar een model waarin we depressie benaderen vanuit het niet goed kunnen omgaan met stress en chronische uitputting. Het aanpakken van vermoeidheid en het omgaan met stress als eerste vorm van de behandeling, kan een goede aanvulling zijn om huidige behandelingen en de uitkomst verbeteren”, stellen de onderzoekers (bron: Universiteit Utrecht).

Dat is tijdens deze coronacrisis bijzonder relevant, vertelt Toine Pieters: “Het laat zien dat we in deze coronacrisis extra alert moeten zijn op de coping met stresssituaties thuis. Indien die niet tijdig gesignaleerd en in behandeling genomen worden, kan dat leiden tot ernstige vormen van psychisch lijden in de nabije toekomst.”

De publicatie Toward a new model of understanding, preventing and treating adolescent depression focussing on exhaustion and stress  externe link verscheen op 6 mei jl. in Frontier in Psychiatry.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl