Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

De invloed van symptoomprovocatie op glutamaat in obsessieve-compulsieve stoornis – een functional magnetic resonance spectroscopy studie (SPECTROS)

24 februari 2021 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen, Meedoen onderzoek

De hersenen gebruiken signaalstoffen (neurotransmitters) om hersendelen met elkaar te laten communiceren. Bij mensen met OCD is er mogelijk een verstoring van deze signaalstoffen opgetreden. Hierdoor kan de communicatie tussen hersengebieden minder goed verlopen en kunnen zich symptomen van OCD ontwikkelen (bijvoorbeeld de dwanggedachten).

Behandeling met medicatie voor OCD is veelal bedoeld om de verstoring van deze signaalstoffen te herstellen. Deze medicatie werkt echter niet altijd even goed. Dit komt deels doordat we nog niet goed begrijpen hoe de concentratie van deze signaalstoffen verandert wanneer er klachten optreden. Een beter begrip van hoe dit verandert tijdens het ervaren van symptomen kan richting geven aan nieuwe (betere) behandelingen.
In het SPECTROS onderzoek wordt er gekeken naar de samenhang tussen OCD symptomen en signaalstoffen in de hersenen.

Wat houdt het onderzoek in?

Het SPECTROS onderzoek bestaat uit twee delen: een psychiatrisch onderzoek (2 uur), een neuropsychologisch onderzoek en de MRI scan (samen 3 uur). Het onderzoek begint met een psychiatrisch onderzoek op dag één. Hierbij wordt er gevraagd naar de aanwezigheid en ernst van OCD symptomen, angst en somberheid. Aan u wordt tevens gevraagd zelf enkele vragenlijsten in te vullen.
Het tweede deel bestaat uit een neuropsychologisch onderzoek waarbij met behulp van computertaakjes verschillende aspecten van de cognitie worden bekeken en de MRI scan. Tijdens de MRI scan, zult u taken uitvoeren waarbij u moet kijken naar neutrale plaatjes en plaatjes waarvoor mensen met OCD gevoelig voor zouden kunnen zijn (bijv. plaatjes van een vies toilet, afval of ongeordende objecten).

Wanneer kunt u meedoen?

• U heeft een obsessieve-compulsieve stoornis
• U bent tussen de 18 en 70 jaar oud
• U heeft nooit het bewustzijn verloren als gevolg van hoofdtrauma

Medicatie

In deze studie onderzoeken we geen behandeling. Er worden dan ook geen wijzigingen in de medicatie of andere behandelingen aangebracht. Sommige medicijnen kunnen echter invloed hebben op de concentratie van de signaalstoffen die wij willen meten. Deelnemers die dit soort medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld antidepressiva, kunnen wel deelnemen mits er tenminste 4-6 weken geen verandering is geweest in de dosering van de medicatie. De exacte duur is afhankelijk van het medicijn en kan worden overlegd met de onderzoekers.

Vergoeding

Voor deelname aan het hersenscan-onderzoek krijgen deelnemers een vergoeding van € 30,- plus een vergoeding voor de reiskosten (inclusief parkeerkosten).

Meer informatie en aanmelden voor deelname

Voor meer informatie over het onderzoek en de onderzoekers kunt u terecht de website van het onderzoek. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het onderzoek: https://ocd-hersenonderzoek.nl/over_het_onderzoek_spectros.html

Het SPECTROS onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC, onder de leiding van prof. dr. Odile van den Heuvel.