Skip to main content

Combinatie PCT en antidepressiva beschermt beter tegen terugval depressie en is kosteneffectiever

De combinatie van Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) en antidepressiva beschermt beter tegen een terugval van depressie dan antidepressiva alleen. Bovendien is deze cominatie van behandelingen ook kosteneffectief in vergelijking met enkel antidepressiva. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nicola Klein. Op 21 maart promoveert zij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In Nederland krijgt bijna twintig procent van de volwassenen te maken met een depressie. De terugvalpercentages na herstel van een depressie zijn hoog. Daarom deed Klein onderzoek naar hiaten in de kennis hierover. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende interventies onderzocht.

Combinatie PCT en antidepressiva beschermt beter tegen terugval

In de afgelopen decennia zijn er strategieën ontwikkeld die effectief zijn in het voorkómen van depressieve terugval. Het onderzoeksteam onderzocht in hoeverre een van de courante therapievormen – Preventieve Cognitieve Therapie (PCT), bestaande uit acht sessies – een alternatief kan zijn voor antidepressiva en of de combinatie van PCT en antidepressiva zorgt voor additionele bescherming.

“Gedurende twee jaar werden 289 mensen gevolgd. Zij hadden minimaal twee depressies achter de rug en gebruikten een antidepressivum. Op basis van toeval werden zij ingedeeld in drie groepen: PCT en antidepressiva, alleen antidepressiva en PCT terwijl werd afgebouwd met antidepressiva. Het toevoegen van PCT aan antidepressiva zorgde voor een relatieve risicoreductie van depressieve terugval van 41% over 24 maanden vergeleken met antidepressiva alleen. Voortzetten van antidepressiva bleek geen betere resultaten te geven dan PCT terwijl werd afgebouwd met antidepressiva”, vertelt Klein op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Kosteneffecitviteit interventies tegen terugval depressie

Omdat depressie gepaard gaat met zeer hoge kosten en om beleidsmedewerkers te informeren, werd er bovendien gekeken naar kosteneffectiviteit: de effecten van specifieke interventies in verhouding tot hun kosten. “De combinatie antidepressiva en PCT bleek niet alleen effectief, maar ook kosteneffectief te zijn in vergelijking met antidepressiva alleen”, vertelt Klein.

“Implementatie van deze combinatie in het Nederlandse zorgsysteem, resulteert naar schatting in een kostenreductie van 95 miljoen euro. Het alleen voortzetten van antidepressiva bleek kosteneffectief vergeleken met het afbouwen van antidepressiva met PCT. Die methode levert een geschatte kostenreductie op van 83 miljoen euro. De internetvariant M-CT bleek klinisch- noch kosteneffectief.”

Nicola Klein promoveert op 21 maart a.s. aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar proefschrift Relapse prevention strategies for recurrent depression.

Bron: RUG

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl