Skip to main content

Bijna kwart jongeren overwoog zelfmoord tijdens laatste coronalockdown

Bijna een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar, overwoog tijdens de laatste lockdown suïcide. De jongeren kampten met psychische klachten, of hadden te maken met een ingrijpende gebeurtenis rondom corona, zoals het verlies van iemand.

Bijna zesduizend jongeren vulden een vragenlijst in, over de periode van december 2021 tot en met februari van dit jaar. De daad zelf bleek gelukkig toch een zeldzaamheid. In 2021 pleegden ‘slechts’ 237 jongeren suïcide. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van netwerk GOR, Gezondheidsonderzoek bij Rampen. Het RIVM, Nivel, de GGD en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum werken hierin samen.

De onderzoekers wilden ook weten hoe vaak de doelgroep een huisarts bezocht rondom suïcide. Dat lag 37% hoger dan in dezelfde periode in 2019, vóór corona. Dit gaat om suïcidale gedachten, maar ook om zelfdodingspogingen zonder fatale afloop.

Er is een slag om de arm bij de cijfers. Het gaat om kleine aantallen, die daarom snel kunnen wisselen of anders kunnen zijn. Bovendien is de kans groot dat de antwoorden vlak ná de lockdown volstrekt anders zouden zijn.

Volgens het onderzoek van Gor, had 43% van de jongeren last van mentale klachten als neerslachtigheid en somberheid. 55% had last van stress. Volwassenen ervoeren minder klachten.

 

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl