Skip to main content

Angst en depressie in de palliatieve zorg: hoe ga je hiermee om?

Angsten en depressies komen vaak voor bij patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Maar hoe gaat de zorgverlening hiermee om? Patiëntenverenigingen, wetenschappelijke- en beroepsverenigingen buigen zich momenteel over nieuwe richtlijnen. Deze richtlijnen zitten in de commentaarfase en de verwachting is dat deze eind 2022 officieel worden uitgerold.

Angst

Als een patiënt in de palliatieve fase van het leven komt, is het logisch dat dit gepaard kan gaan met angsten. Angst is een volstrekt normale reactie op dreigend gevaar. Als duidelijk wordt dat een ziekte niet meer geneest, spelen angsten over het naderend lijden en het verlies van autonomie en waardigheid een grote rol. Deze angsten zijn echter goed behandelbaar. De nieuwe richtlijn bevat informatie over angsten in de palliatieve fase. Het biedt handvatten hoe hiermee om te gaan.

Depressie

Als overlijden op afzienbare termijn onvermijdelijk is, doet dat veel met een patiënt. Het brengt vaak verlies, angst en/ of somberheid met zich mee. Dat ligt voor de hand, maar toch wordt vaak over het hoofd gezien dat dit ook depressieve gevoelens kan geven. Hoe kun je hier als zorgprofessional mee omgaan?

Eind mei zullen de verenigingen hun op- en aanmerkingen geven, waarna de richtlijnen verder geoptimaliseerd worden en eind 2022 dus in werking kunnen treden.

Bron.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl