Skip to main content

Alcoholgebruik heeft geen negatief effect op ziekteverloop depressie

Tot nu werd meestal gesteld dat alcoholgebruik een negatief effect heeft op ziekteverloop van mensen met depressie. Volgens een nieuwe studie van ggz-Instelling Arkin in samenwerking met het Trimbos instituut lijkt dat echter niet te kloppen.

In het onderzoek werden data van de NEMESIS-2 studie (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2) gebruikt. NEMESIS-2 is een grootschalige studie naar de psychische gezondheid van de algemene Nederlandse bevolking.

De nieuwe studie gaat na of de mate van alcoholgebruik een voorspeller is van een langdurige depressie. 642 onderzoeksdeelnemers met 12 maanden aanhoudende depressieve klachten zijn voor de studie geselecteerd. Zij werden ingedeeld op basis van hun wekelijks alcoholgebruik: niet-drinkers (0 glazen), lichte drinkers (7 glazen en minder), matige drinkers (vrouwen 8-13 glazen, mannen 8-20 glazen) en overmatige drinkers (vrouwen 14 glazen en meer, mannen 21 glazen en meer). Na drie jaar werd gekeken of de depressieve klachten erger waren.

De resultaten van de studie toonden geen statistisch significante associatie tussen alcoholgebruik en langdurige depressie. In tegenstelling tot de verwachtingen lijkt alcoholgebruik dus geen effect te hebben op aanhoudende depressieve symptomen.

De bevindingen sluiten aan bij andere studies die ook geen sluitend bewijs vonden voor het verband tussen alcoholgebruik en het verloop van een depressie. De noodzaak voor vermindering van alcoholgebruik bij probleemdrinkers wordt echter door de onderzoekers benadrukt, gezien reductie in verband wordt gebracht met verschillende belangrijke geestelijke en lichamelijke gezondheidsgerelateerde voordelen. Vermindering van alcoholgebruik blijft van cruciaal belang vanuit het oogpunt van de volksgezondheid als vanuit klinisch perspectief, met name voor kwetsbare groepen zoals risicodrinkers en hoogrisicodrinkers met depressie.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl