Skip to main content

Afwijkende witte stof in hersenen bij depressie

Zijn er verschillen in de witte stof in de hersenen van mensen met depressie? Deze vraag onderzocht Laura van Velzen in haar proefschrift the stressed and depressed brainZij promoveerde 11 januari op dit onderwerp bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

Tijdens haar promotieonderzoek keek ze met behulp van MRI’s naar verschillen in de hersenen tussen gezonde deelnemers en deelnemers met een depressie of angststoornis. Van Velzen: “Ik heb onder andere gekeken naar de verbindingen tussen verschillende hersengebieden, de zogenoemde witte stof.” De resultaten laten vooralsnog een globale, maar subtiele afwijking zien in de witte stofstructuur bij mensen met depressieve klachten.

Communicatie hersengebieden verstoord

Als er schade is aan de witte stof, raakt de communicatie tussen hersengebieden mogelijk verstoord. Wat kan leiden tot psychische klachten, zoals depressie en angst. Vooral bij deelnemers met meerdere depressieve periodes was er een afwijking te zien. “Dit zou erop kunnen wijzen dat elke depressieve episode zorgt voor extra schade aan het brein,” aldus Van Velzen. “Ook zouden veranderingen in witte stof mensen kwetsbaar kunnen maken om meerdere depressieve episoden te ontwikkelen.”

Aanzet tot verder onderzoek

Ondanks deze conclusie geeft haar promotieonderzoek geen sluitend antwoord op hoe de witte stof precies werkt bij mensen met depressie. Zo is er meer onderzoek nodig om te kijken of de witte stof herstelt na behandeling, bijvoorbeeld nadat een patiënt antidepressiva heeft gebruikt. Ook is het volgens de onderzoekster interessant om onder de loep te nemen wat er op celniveau gebeurt bij deze schade.

ENIGMA depressie consortium

Van Velzen deed het onderzoek binnen het ENIGMA depressie consortium: een samenwerkingsverband waarin 20 internationale onderzoeksgroepen hun krachten bundelen. Door deze internationale samenwerking kon de grootste studie wereldwijd plaatsvinden naar afwijkingen in witte stof bij depressies.

 

Bron: Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Afwijkende structuur witte stof in de hersenen bij mensen met depressie

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl