Skip to main content

Andere kenniscentra

Hier moet ook nog tekst komen zodat het in de lijn past met de overige pagina’s

NedKAD werkt op verschillende gebieden samen met patiëntenverenigingen en andere kenniscentra. Er bestaat een nauw contact met de patiëntenverenigingen ADF Stichting en de Depressie Vereniging. Met het Trimbos-instituut, dat ook deel uitmaakt van NedKAD wordt bijvoorbeeld samengewerkt aan de richtlijnen. Voor kennisuitwisseling met andere specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van ernstige psychische aandoeningen, bipolaire stoornissen of persoonlijkheidsstoornissen onderhoudt het NedKAD contact met andere kenniscentra zoals de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma, Kenniscentrum Phrenos, Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en Kenniscentrum Bipolaire stoornissen.