Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

NedKAD-werkgroep rTMS

In 2017 is er binnen NedKAD een werkgroep rTMS gestart. rTMS staat voor ‘repetitive Transcranial Magnetic Stimulation’. Aanleiding voor deze werkgroep was was dat de zorgverzekeraars in Nederland besloten de behandeling rTMS te vergoeden. In de werkgroep zitten onderzoekers en behandelaren die verbonden zijn aan instellingen die deelnemen aan NedKAD. Voorzitter van de werkgroep is dr. Martijn Arns (Onderzoeksinstituut Brainclinics/neuroCare Nederland). De werkgroep rTMS werkt intensief samen met de Stichting Hersenstimulatie

Doelstelling van de werkgroep is om in samenwerking met de Stichting Hersenstimulatie tot een optimale uitwisseling te komen van nieuwe klinische inzichten en toepassingen van rTMS, het faciliteren van opleiding en accreditatie van aanbieders zoals geïnitieerd door de Stichting Hersenstimulatie en de dialoog met verzekeraars onderhouden voor de optimale positionering van rTMS binnen de zorg.

Wat is rTMS?

Transcraniële (‘door de schedel heen’) magnetische stimulatie (TMS) is een methode waarin met behulp van magnetische velden de hersenen van buitenaf kunnen worden beïnvloed.
Bij TMS wordt een spoel tegen het hoofd gehouden. In de spoel laten onderzoekers voor korte tijd (< 1 ms) een sterke elektrische stroom lopen. Dit creëert een magnetisch veld (wet van Oersted). Het magnetische veld gaat ongehinderd door de schedel en veroorzaakt een elektrische stoom in de onderliggende zenuwcellen. Dit wordt elektromagnetische inductie genoemd (wet van Faraday). Wanneer de inductiestroom sterk genoeg is zullen zenuwcellen worden geactiveerd.

rTMS als behandelmethode

Wanneer achtereenvolgens een serie van TMS-pulsen wordt gegeven, kunnen de effecten voor langere tijd aanhouden. Deze manier van stimulatie staat bekend als repetitieve TMS (rTMS) en vormt de basis voor de behandelmethode, waarin deelnemers gedurende een periode van tussen de twee en zes weken meerdere malen per week een rTMS-behandeling krijgen. Meta-analyses hebben aangetoond dat TMS een significant positief effect heeft op depressieve symptomen en de resultaten voor dwangklachten lijken veelbelovend. Op dit moment wordt in Nederland rTMS vergoed door verzekeraars voor de behandeling van depressie, na onsuccesvolle behandeling met ten minste twee evidence-based behandelingen (ofwel medicamenteus ofwel psychotherapie).

Consensusverklaring

Als eerste resultaat van deze werkgroep is in 2019 een consensusverklaring gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie in samenwerking met verschillende TMS-experts uit Nederland en België en de Stichting Hersenstimulatie. In dit artikel formuleren de auteurs adviezen inzake de implementatie van rTMS als behandeling van depressie, op basis van literatuuronderzoek, bestaande richtlijnen en consensus van rTMS-experts. Alle beschikbare evidentie werd gewogen en besproken door alle auteurs en op basis van consensus werden aanbevelingen gevormd. Een vergelijkbare consensusverklaring voor de de behandeling van dwangklachten is in ontwikkeling door de Stichting Hersenstimulatie.
Zie:   Arns, M., Bervoets, C., Eijndhoven, P. van, Baeken, C., Heuvel, O.A. van den, Aleman, A.,  Schutter, D.J.L.G., Werf, Y. van der, Belkum, S. van, Sommer, I.E., Ruth,  R. van, Haarman, B., Spijker, J. Sack, A.T. Consensusverklaring voor de toepassing van rTMS bij depressie in Nederland en België. Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 6, 411 – 420 .

Wie biedt rTMS aan?

Op de website van de Stichting Hersenstimulatie vindt u een overzicht van alle geaccrediteerde behandelaren.