Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Protocol Psychofarmaca, zwangerschap & lactatie van het LUMC

Dit protocol is een praktische leidraad voor psychiaters, gynaecologen en kinderartsen bij het adviseren en begeleiden van vrouwen met een psychiatrisch probleem en psychofarmacagebruik, zowel bij kinderwens als tijdens de zwangerschap.

Leiden, februari 2019
Auteurs:
Dr. Inge L. van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog
Drs. Esther G.J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog
Dr. Irene M. van Vliet, psychiater

U kunt het protocol hier downloaden

Bij het protocol hoort ook een preventieplan  dat ingevuld kan worden door de behandelend psychiater, in samenspraak met patiënte, partner en verloskundige/gynaecoloog.