Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Decision tool Unipolaire Depressie (DTUD)

De Decision tool Unipolaire Depressie (DTUD) is op evidence-based wijze ontwikkeld om op een eenvoudige manier tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische en/of topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz en/of topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft.
Het instrument is vooral een hulpmiddel bij de indicatiestelling voor hoogspecialistische/topklinische zorg. Uiteraard is het altijd mogelijk om beredeneerd af te wijken van de uitkomst van de lijst, rekening houdend met het klinisch oordeel en de wensen en mogelijkheden van de patiënt.
Het invullen van de decision tool zal maximaal 5 minuten duren. Uw bevindingen zijn zowel relevant voor bespreking in een multidisciplinair overleg als in een adviesgesprek met de patiënt.

De online versie van de Decision tool Unipolaire Depressie staat op : http://fd10.formdesk.com/topggz/Decision_Tool_UD

Downloaden (pdf):  Decision tool Unipolaire Depressie en de Toelichting en instructie

Op 7 februari 2017 verscheen in het online tijdschrift PLOSOne het volgende artikel:

Krugten, F.C.W. van et al. Indicators of patients with major depressive disorder in need of highly specialized care: A systematic review

Zie voor meer informatie over alle Decision tools de website van TOPGGz.