Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Vincent van Gogh

Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een specialistisch centrum voor de behandeling van mensen met een angst-  of dwangstoornis, binnen Vincent van Gogh in Venray.

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen  is een derdelijnsvoorziening en werkt bovenregionaal. Wij bieden een heel scala aan behandelmogelijkheden van klinisch en dagbehandeling tot  poliklinisch. Daarnaast doen we second opinions.  Naast de gebruikelijke vormen van therapie, maken we ook gebruik van de mogelijkheden die de computer kan bieden (e-health en Virtual Reality).
Het Centrum maakt deel uit van de afdeling Topreferente Centra van Vincent van Gogh te Venray.

Het Centrum beschikt over twee zorgpaden:
Zorgpad Klinisch-Intensief  beschikt over 6 à 7 bedden. Cliënten in dit Zorgpad verblijven 5 dagen per week bij ons. In de weekenden gaat iedereen naar huis. De behandelduur is  12 weken, met de mogelijkheid om deze te  verlengen tot maximaal 24 weken.

Zorgpad Klinisch-Ambulant  heeft de beschikking over 6 à 7 bedden. Er wordt gestart met een klinische fase van 5 dagen per week. Deze periode duurt 8 weken. Daarna volgt een intensieve behandeling in de thuissituatie.  Ook deze periode duurt 8 weken. De 8 weken vervolgbehandeling bestaat uit 4 dagen videobegeleide thuisexposure en woensdag is een terugkomdag.

Na elk van deze zorgpaden is het mogelijk om, als vervolgbehandeling , deel te nemen aan de eendaagse Deeltijdbehandeling,  en daarna zo mogelijk deel te nemen aan de Poliklinische Toepassingsgroep.  Beide zijn bedoeld om een goede transfer naar thuis en verdere generalisatie te bewerkstelligen.

Second opinions

Second opinions kunnen aangevraagd worden over alle angststoornissen en dwangstoornissen, inclusief BDD (body dysmorfic disorder) bij ons Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen. Er werken meerdere specialisten, zowel klinisch psychologen, psychotherapeuten als psychiaters.

Meer informatie kunt u vinden: www.angstendwang.nl

Postadres:

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg
Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen
Postbus 5
5800 AA Venray

Telefoonnummer:

0478-52 73 15 (secretariaat)
E-mail: cvad@vvgi.nl

Website

www.angstendwang.nl