Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo-RGB zr

Het Trimbos-instituut is een kenniscentrum dat de kwaliteit van leven wil verbeteren door het delen van kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs.
Angst, depressie en suïcidaliteit behoren tot de kernthema’s van het instituut. Dit komt tot uiting in onder andere de volgende activiteiten:

Kwaliteitsstandaarden

Het Trimbos-instituut heeft een Centrum Kwaliteitsstandaarden (contactpersoon  Daniëlle van Duin). Dit centrum ontwikkelt kwaliteitsstandaarden zoals richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, waaronder de zorgstandaarden Angststoornissen, Depressie en dysthymie en de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Hiervoor werkt het Trimbos-instituut nauw samen met afgevaardigden van beroeps- en patiëntverenigingen, Zorgverzekeraars Nederland en NedKAD. In de zorgstandaarden worden op grond van wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis van patiënten en praktijkkennis van professionals aanbevelingen gedaan voor effectieve behandelingen bij psychische aandoeningen. Ook worden werkwijzen, bijvoorbeeld voor professionals die werken met mensen die langdurig last hebben van angst- of depressieve problematiek, ontwikkeld en geëvalueerd. De implementatie van kwaliteitsstandaarden gaat niet vanzelf. Het Trimbos-instituut biedt organisaties ondersteuning bij de implementatie van de kwaliteitsstandaarden.

Nemesis

Het NEMESIS-2-onderzoek is een bevolkingsonderzoek bij volwassenen die meerdere jaren worden gevolgd om uitspraken te kunnen doen over psychische aandoeningen (inclusief middelengebruik en verslaving). Hiermee wordt nagegaan hoeveel mensen in Nederland lijden aan angst en/of depressie, hoe het beloop van de aandoening is, hoeveel mensen daarvoor hulp zoeken en in hoeverre zij hierdoor beperkt worden in hun dagelijks functioneren.

Preventie

Het Trimbos-instituut houdt zich ook bezig met het versterken van de mentale gezondheid en de preventie van angst, depressie en zelfmoord. Samen met professionals, cliënten en andere partijen ontwikkelt, implementeert en onderzoekt zij interventies (incl. online en mobile interventies). Eveneens worden keuzehulpen ontwikkeld, trainingen aan professionals gegeven en handreikingen voor gemeenten gemaakt. Wilt u meer informatie: https://www.trimbos.nl/themas/depressie-angst-suicidepreventie of bekijk een aantal van onze producten:

toolkit e-mental health in de huisartspraktijk

themarapport Zicht op depressie

depressiepreventie voor zwangere en pas bevallen vrouwen

handreiking KOPP/KVO

– online cursussen ‘Signaleren van depressie’ en ‘Signaleren van postpartum depressie

Website

www.trimbos.nl