Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

dwangeu

Stichting Dwangstoornis

Hoe kunnen we begrip van de dwangstoornis (OCD) verbeteren, zorgen dat de problematiek beter herkend wordt en meer bekendheid geven aan de behandelmogelijkheden? Door informatie, ervaringen en  behandelmogelijkheden voor iedereen toegankelijk te maken, aldus Menno Oosterhoff, (kinder- en jeugd)psychiater bij Jonx|Lentis. Een toelichting op dit initiatief en de ambities.

Aanleiding en ambities

De nadruk ligt op het aanbieden van informatie en blogs via de website Dwang.eu, het versturen van nieuwsbrieven, beantwoorden van vragen en het leggen van contacten met andere organisaties.
Verder wordt het lopend onderzoek in Nederland naar OCD in kaart gebracht. Een oproep tot deelname aan een onderzoek kan doorgegeven worden. Deze wordt dan in de nieuwsbrief, op de website en via onze social media verspreid.
We werken aan het opbouwen van een openbaar register van hulpverleners die bevoegd en bekwaam zijn in het behandelen van dwang(gerelateerde) aandoeningen.

Netwerk

De Stichting Dwangstoornis is geen patiëntenvereniging, maar een netwerk van patiënten/cliënten, betrokkenen, professionals en onderzoekers die willen bijdragen aan een grotere bekendheid van dwang- en dwanggerelateerde problematiek.

Samenwerking

Er is onder andere samenwerking met NedKAD, ADF stichting, IOCDF, OCD Forum en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ook zoeken we samenwerking met relevante beroepsverenigingen, zoals VGCt. In een later stadium wordt beoordeeld of er draagvlak is voor en behoefte aan het oprichten van een werkelijk consortium, dat een aantal andere doelstellingen zou kunnen verwezenlijken.
Het bestuur van de Stichting Dwangstoornis coördineert de ontwikkelingen, die gesteund worden door de adviesraad.

Wilt u ook deelnemen?

Stuur een mail aan info@dwang.eu. Als u op de hoogte wilt blijven, abonneer u dan op één van de nieuwsbrieven. Dat kan op de website of via e-mail.