Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo-umc

Aanbod stemmingsstoornissen

De Psychiatrische Universiteitskliniek van het Radboud UMC is een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis, die zich onder meer richt op de diagnostiek  en behandeling bij patiënten met complexe en therapieresistente stemmingsstoornissen.

Binnen onze afdeling bestaat er specifieke deskundigheid op het gebied van comorbiditeit bij depressie (somatische aandoeningen, psychotische verschijnselen, ontwikkelingsstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen).

Biologische behandelingen die worden toegepast zijn psychofarmacologische behandeling  waaronder instelling op MAO-remmers, Elektro-Convulsie Therapie (ECT) en repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) in onderzoeksverband. Op indicatie wordt ook farmacogenetisch onderzoek toegepast.

Toegepaste psychotherapeutische behandelvormen zijn: cognitieve gedragstherapie,  systeemtherapie, Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en non-verbale therapieën: creatieve therapie en psychomotorische therapie.

Onderzoek

Op de afdeling wordt onderzoek verricht naar uiteenlopende aspecten van de stemmingsstoornissen: de genetica, de psychopathologie, de neuropsychologie, de farmacologische en psychotherapeutische behandeling, de elektroconvulsie (ECT) behandeling en rTMS (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) behandeling, het beloop van depressie, de recidivering van depressie, en het patiëntenperspectief op depressie. Een en ander vindt plaats in nauwe samenwerking met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Aanmelden

Patiënten kunnen worden aangemeld voor een diagnostische second opinion en voor indicatiestelling of uitvoeren van biologische en niet biologische behandeling .
Voor overleg en aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinator van de afdeling psychiatrie: tel: 024-8187160.

Website

www.radboudumc.nl