Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

logo-psyq

Academisch Angstcentrum (Maastricht)

Het Academisch Angstcentrum (AAC) is een expertisecentrum in samenwerking met de Universiteit Maastricht en Mondriaan sinds 1979, met als taak gespecialiseerde zorg, onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma. Het AAC maakt deel uit van het PsyQ-netwerk.

Diagnostiek en behandeling

Bij de intake is behalve een psycholoog of een verpleegkundig specialist altijd een psychiater betrokken die de patiënt persoonlijk ziet. Er wordt naast de standaard diagnostiek gebruikgemaakt van een gestructureerd interview (MINI) en van klinimetrie (gevalideerde vragenlijsten). Bij vermoeden van paniekstoornis wordt gebruikgemaakt van een diagnostische CO2 challenge. Het geheel van de resultaten wordt besproken in een multidisciplinair overleg.
Behalve het behandelaanbod beschreven in de richtlijnen biedt het AAC een aantal bijzondere interventies:
– Intensieve exposure in vivo
– Interoceptieve exposure met CO2
– Imaginaire exposure
– Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
– Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
– Medicamenteuze therapie met inbegrip van augmentatiestrategieën
– Deep Brain Stimulation (DBS) voor therapieresistente obsessieve compulsieve stoornis (OCD) in samenwerking met het Maastricht University Medical Center, waarbij de indicatiestelling steeds via het Academisch Angstcentrum loopt.
– Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor ticstoornissen.

Second opinions

Het Academisch Angstcentrum geeft second opinions voor angst, dwang en traumaklachten: aanmelden kan per telefoon (088 5069260) of per mail aan angst@maastricht.psyq.nl

Website

www.psyq.nl

 

Topggz

PsyQ Depressie ambulant, team therapieresistente depressie (Den Haag)

Voor wie?

De topklinische afdeling richt zich op volwassenen en ouderen met complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden of naar verwachting zullen hebben bij een behandeling conform de professionele standaard in de specialistische ggz en naar verwachting wel zullen profiteren van topklinische ggz.

Aanbod

Het aanbod van de afdeling omvat naast 3e generatie psychotherapie (CBASP en schematherapie), een intensieve, meerdaagse re activatie-unit, en een gespecialiseerde Lithium en MAO-poli. In samenwerking met de depressiekliniek wordt off label Esketamine voorgeschreven. De nazorgvoorzieningen zijn hetzij gericht op recidiefpreventie (MBCT), hetzij op rehabilitatie

Contra-indicatie: Primaire diagnose anders dan een depressie (co-behandelingen zijn wel mogelijk). Zwakbegaafdheid. Zodanig misbruik van middelen dat die een behandeling van de depressie onmogelijk maken.

Behandelsetting

• Polikliniek
• Dagbehandeling

Diagnostiek en Advies

• Consultatie en advies
• Second opinions
• Collegiaal overleg
• Multidisciplinaire diagnostiek

Het evalueren van stagnerende behandelingen in de SGGZ;
Beoordeling verdere behandelmogelijkheden complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden bij een behandeling in de SGGZ;
Beoordeling aanvullende behandelmogelijkheden voor EPA patiënten met een nevendiagnose depressie;
Beoordeling en/of behandeling van patiënten die onvoldoende resultaat hadden op de gebruikelijke behandeling met een SSRI, gevolgd door een SNRI, en daaropvolgend combinaties van psychofarmaca.

Innovatieve behandelingen

  • Rehabilitatie module PEPP4all in samenwerking met LUMC;
  • Personalized Medicin (Enigma studie PsyQ);
  • Esketamine (orale toediening) in samenwerking met UMCG.

Contact voor advies en verwijzing

Adres: Lijnbaan 4, 2512 VA Den Haag
Tel: 088-3573051
E-mail: Consultaties&advies TopGGZ Depressie@psyq.nl
Website: https://www.psyq.nl/depressie
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30-09:00 uur via opgegeven telefoonnummer.
Aanmeldingen per e-mail – graag onder vermelding van advies en verwijzing in het onderwerp – worden z.s.m. in behandeling genomen.